ترامپ در مصاحبه با سی بی اس و در پاسخ به این سوال که نیروهای اعزامی به عراق برای حمله به ایران مورد استفاده قرار خواهند گرفت ، با صراحت هرگونه اقدام نظامی علیه ایران را رد کرد.

به گزارش ندای گیلان،این روزها عراقی ها همچنان ترامپ را آماج انتقادهای خود قرار دادند رئیس جمهور آمریکا به تازگی اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی با هدف کنترل ایران در عراق خواهند ماند.1 – چرا چنین موضعی اتخاذ شد ؟ بعد از فروکش کردن گرد و غبار ناشی از اعلام تصمیم ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه مشخص شد که بخش عمده این نیروها به عراق منتقل خواهد شد . ترامپ برای پاسخ به انتقادهای فزاینده در اعتراض به خلف وعده بازگشت نیروها به خانه ، انتقال نظامیان از سوریه به عراق را ضرورتی برای ” تحت نظر ” قرار دادن ایران معرفی کرد . در حالی که آمریکا در عراق و خارج از عراق به قدر کافی نیرو دارد که بتواند بدون نیروهای سابقا مستقر در سوریه ، ایران را تحت نظر بگیرد .2 – آیا تحرکات جدید آمریکایی ها نشانه ای از جنگ علیه ایران است ؟ ترامپ در مصاحبه با سی بی اس و در پاسخ به این سوال که نیروهای اعزامی به عراق برای حمله به ایران مورد استفاده قرار خواهند گرفت ، با صراحت هرگونه اقدام نظامی علیه ایران را رد کرد . با این حال ، تجربه نشان داده است که برخی از سخنان رئیس جمهوری کنونی آمریکا به ویژه در امور نظامی ، نسنجیده و بدون هماهنگی های قبلی بیان شده است . از این رو چه بسا ، موضوع بهره مندی از پایگاه های نظامی آمریکا در عراق برای نظارت بر ایران یا موضوع خودداری از حمله نظامی به ایران ، از سوی مقامات سیاسی – نظامی آمریکا اصلاح شود .

*امیرعلی ابوالفتح