4 مرد شرور که در یک جنگل پس از اخاذی از زن و مرد جوان مقابل چشمان وی به همسر جوانش به نام آتنا تجاوز وحشیانه کرده بودند دستگیر شدند.

به گزارش ندای گیلان، پلیس حیدرآباد اعضای باند مخوفی را که به یک زن متاهل در مقابل شوهرش تجاوز کرده بودند دستگیر کرد

بر اساس گزارش پلیس، این 4 مرد پلید زن جوان و شوهرش را در یک جنگل مورد اخاذی قرار دادند و با بستن مرد جوان به درخت زن جوان را در مقابل چشمان شوهرش مورد تجاوز وحشیانه قرار دادند.

با شکایت آتنا و شوهرش به اداره پلیس و چهره نگاری پلیس پس از چند ماه پیگیری و تحقیقات توانست 4 مرد شیطان صفت را شناسایی و دستگیر کند.

بنا بر این گزارش، 4 متهم در بازداشت هستند تا جلسه دادگاهی اش به زودی برگزار شود.

rokna