زینب 19 ساله پس از تجاوز وحشیانه 6 برادر به هوش آمد و به خانه اش رجوع کرد که در این زمان شوهرش که متوجه فیلم و عکس های او شده بود با چاقو به وی حمله کرده و با تکه تکه کردن..

به گزارش ندای گیلان،پلیس هند با تماس یک خانواده مبنی بر قتل دخترشان توسط خانواده شوهرش وارد ماجرایی دردناک شدند.

به گفته مامورپلیس، مقتول زینب 19 ساله توسط 6 برادر شوهرش در خانه مجردی آن ها مورد تجاوز قرار گرفت و پس از فیلمبرداری و عکسبرداری از بدن زینب و اقدامات کثیفشان جسم نیمه جان او را در کنار خیابان رها کردند.

گفتنی است که مقتول پس از به هوش آمدن به خانه اش رجوع کرد که در این زمان شوهرش که متوجه فیلم و عکس های او شده بود با چاقو به وی حمله کرده و با تکه تکه کردن بدنش انگشتان دست و سر جدا شده از بدنش را برای خانواده مقتول ارسال کرد.

بیشتر از حوادث بخوانید:

http://www.nedayegilan.ir/?p=107526

 

پلیس پس از بررسی و پیگیری این پرونده توانست 6 متجاوز و قاتل را شناسایی و دستگیر کند.

گفتنی است که پس از اعترافات متجاوزان مشخص شد که قربانی مورد تعرض قرار گرفته و همخوابی زینب با برادران شوهرش از روی علاقه و هوس نبوده است.

در حال حاضر متهمان بدون قرار وثیقه در زندان هستند تا جلسات دادگاهی شان به زودی برگزار شود