رییس امور پایش،ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور از بخش های مختلف پروژه در حال احداث، اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل سراسری در ایستگاه پیربازار رشت بازدید کرد.

به گزارش ندای گیلان،دکتر سعید جغتایی رییس امور پایش،ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور از بخش های مختلف پروژه در حال احداث، اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل سراسری در ایستگاه پیربازار رشت بازدید به عمل آورد و در نشستی با حضور دکتر محمد ولی روزبهان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان راهکارهای مختلف تسریع در این پروژه ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست با تصریح براینکه ویژگی های منحصربه فرد این پروژه ملی که دارای بازخوردهای بین المللی برای کشورمان است هیچ گونه مشکلی در تأمین و تخصیص منابع مالی توسط سازمان وجود نداشته و ندارد؛ در نتیجه باید با همکاری میان دستگاهی، شرکت پیمانکار با افزایش تجهیزات و نیروی انسانی و اجرای همزمان دو قطعه باقی مانده طرح مزبور؛ نسبت به سرعت بخشیدن به فرایندهای آزاد سازی اراضی،زیرسازی و ساخت پل های طول مسیر اقدام لازم صورت گیرد.

گفتنی است مسیر خط اتصال راه آهن از ایستگاه جیرده به پیربازار و از آن جا تا مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی به طول ۳۷ کیومتر می باشد که از این میان حدود ۱۰ کیلومتر با مشارکت سازمان اجرا می شود و براساس قرارداد منعقده میان این سازمان و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، با توجه به اهمیت اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل سراسری که منجر به اتصال بنادر جنوبی کشور به بنادر این منطقه و تکمیل زیرساخت لازم جهت فعال شدن کریدور شمال جنوب و کریدور چین-قزاقستان-ایران منجر می شود؛ توجه ویژه رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی را بهمراه داشته و براساس برنامه تعیین شده تا پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.