یک قاچاقچی خاک گفته است: این مشتری است که قیمت خاک را تغییر می‌دهد، به عنوان مثال مشتری به دنبال خاک بسیار تیره اراضی جنگلی است که این خاک برای هر ۱۰ کیلوگرم تا ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

ندای گیلان،مصائب جنگل های شمال تمامی ندارد. یک روز آتش سوزی، یک روز قاچاق چوب و حالا قاچاق خاک. این خبرهای نگران کننده درباره این طبیعت را دیروز ایسنا به نقل از یک قاچاقچی کامل کرد.

یک قاچاقچی خاک گفته است: این مشتری است که قیمت خاک را تغییر می‌دهد، به عنوان مثال مشتری به دنبال خاک بسیار تیره اراضی جنگلی است که این خاک برای هر ۱۰ کیلوگرم تا ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، اما اگر مشتری خاک جنگل بدون هیچ شرایط خاصی را بخواهد، می‌تواند هر ۱۰ کیلوگرم را ۲۰ هزار تومان نیز خریداری کند.

این فروشنده غیرمجاز خاک‌های جنگلی به این نکته اشاره کرد که بیشتر ایستگاه‌های نگهبانی روی چوب حساس هستند و خاک برای بسیاری از آن‌ها اهمیتی ندارد.

خرید و فروش خاک‌های جنگلی در چند ماه اخیر رونق مناسبی پیدا کرده است، البته این موضوع در بهار و تابستان هر سال بهتر از نیمه دوم سال است.