رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری رشت بازبینی و بررسی نقاط ضعف و قدرت را دلیل توقف اجرای تئاتر خیابانی در این شهر عنوان کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری این شهر صبح امروز در جمع خبرنگاران، با اشاره به فشردگی برنامه های روز رشت گفت: با برنامه ریزی فشرده برای برگزاری ۴۰ برنامه در هفته روز رشت، معادل حجم کاری یک سال بر روی سازمان فرهنگی فشار بود.
علیرضا حسنی خواستار حمایت تمام حوزه های متولی فرهنگ در سطح رشت برای استمرار برگزاری تئاتر خیابانی شد.
وی از توقف اجرای تئاتر خیابانی به جهت بازبینی و بررسی نقاط ضعف و قدرت فصل اول اجراها خبر داد و افزود: در فصل دوم اجراهای تئاتر خیابانی، کارگردانها بر اساس موضوعات پیشنهادی کمیته ارزش گذاری اجرا خواهند داشت.
رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری رشت نوید حضور و اجرای تئاترهای برگزیده جشنواره های کشوری در شهر رشت را داد.