رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: تاسیس دانشکده فناوری سلامت نیز یکی از اهداف و آرزوهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مسیر حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بیست و ششمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با اشاره به حضور دو هیات برد تخصصی میکرو بیولوژی و بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت در هفته جاری در این دانشگاه، گفت: در ماه‌های اخیر بر حسب گسترش فعالیت‌های علمی که در ابعاد مختلف در دانشگاه علوم پزشکی در حال انجام است و در راستای حرکت دانشگاه به سوی دانشگاه های نسل سوم، توسعه رشته های جدید در سطح کارشناسی ارشد و PHD در دانشگاه علوم پزشکی گیلان مد نظر قرار گرفته است.

شاهرخ یوسف زاده چابک، خاطر نشان کرد: ارتقای ظرفیت های بین رشته ای برای تحقق چشم انداز دانشگاه حایز اهمیت است و دانشگاه علوم پزشکی گیلان با راه اندازی دو رشته سلولی کاربردی و مهندسی بافت شناسی در دانشکده شرق گیلان لنگرود، در این مسیر قرار گرفته است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گفت: رویکرد جدید دانشگاه علوم پزشکی گیلان گروه های آموزشی دانشگاه را نیز به تکاپو انداخت و منجر شد تا امروز شاهد مصوب شدن و راه اندازی فلو شیپ جراحی عروق در این دانشگاه باشیم. این مهم در حالی انجام شد که از راه اندازی تنها رشته فلوشیپ گوارش در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بالغ بر هشت سال می گذرد. مصوب شدن و راه اندازی یکی دیگر از رشته های بسیار مهم که حتی در منطقه خاور میانه نیز وجود ندارد، رشته جدید نرو کریتاکی است.

یوسف زاده با اشاره به تشکیل اولین شورای عالی اخلاق پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، تصریح کرد: بحث اخلاق حرفه ای در کنار بهبود و اصلاح فرایندها دو بال حرکت دانشگاه به سمت تعالی محسوب می شود. تاسیس دانشکده فناوری سلامت نیز یکی از اهداف و آرزوهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مسیر حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم است و می توان آن را نوید بخش ظهور طلیعه سحر در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برشمرد .

بیست و ششمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با حضور شاهرخ یوسف زاده چابک – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، معاونین و اعضای وجه ذی نفعان و ظرفیت های سازمانی در برنامه راهبردی دانشگاه، در سالن اجلاس دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد و طی آن سنجه های مربوط به زیر ساخت های توسعه فناوری اطلاعات دانشگاه، توسعه مشارکت های کارکنان و نحوه استقرار سند بیماری های غیر واگیر مورد بررسی قرار گرفت .