رئیس قوه قضائیه گفت: بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم؛ اعتراض را باید شنید اما خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است.

به گزارش ندای گیلان، رئیس قوه قضائیه گفت: بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم.

رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه:

رای اخیر دیوانعالی کشور مبنی بر بازپس گیری منابع طبیعی تصاحب شده در گلستان توسط دادگستری در سه دهه قبل، این پیام را دارد که در حفظ حقوق عامه خط قرمز نداریم.

نهادها، دستگاه‌ها، تعاونی‌ها و اشخاص دیگر هم بدانند در این دوره به هیچ فرد یا نهادی اجازه داده نخواهد شد که به سرمایه های ملی تجاوز کند.

نظام دادرسی در دستگاه قضایی مبتنی بر ادله و اقتضای حق و عدل است.

فضاسازی‌ها و جوسازیها تاثیرگذار نیست؛ بنای دستگاه قضایی برصدور رای بر مبنای شرع و قانون است.

بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم؛ اعتراض را باید شنید اما خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است.

همکاران قضایی در سراسر کشور نسبت به جرایم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع نگذارند افراد شرور و متجاسر به قانون میدان پیدا کنند.