مدیرعامل صندوق بیمه روستایی گیلان با بیان‌اینکه بیشترین افراد بیمه شده در استان مربوط به شهرستان لنگرود با پنج هزار و ۷۱۴ نفر است، افزود: کمترین بیمه شده در استان مربوط به شهرستان تالش با چهار هزار و ۹۰۷ نفر است.

به گزارش ندای گیلان،هانی عارف در جمع خبرنگاران اظهارکرد: ۷۵ هزار و ۷۹۳ نفر در گیلان تحت‌پوشش صندوق بیمه روستایی هستند.

مدیرعامل صندوق بیمه روستایی گیلان با بیان‌اینکه بیشترین افراد بیمه شده در استان مربوط به شهرستان لنگرود با پنج هزار و ۷۱۴ نفر است، افزود: کمترین بیمه شده در استان مربوط به شهرستان تالش با چهار هزار و ۹۰۷ نفر است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان آستارا ۹ هزار نفر مشمول بیمه هستند، تصریح‌کرد: از این تعداد تا پایان سال گذشته یکهزار و ۴۰۵ نفر بیمه شده‌اند.

عارف اضافه‌کرد: از این تعداد ۴۴۰ نفر در بخش لوندویل و ۹۶۵ نفر در بخش مرکزی آستارا تحت‌پوشش صندوق بیمه روستایی قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: سال گذشته پرونده ۸۰ تحت‌پوشش صندوق بیمه روستایی به سایر بیمه‌ها انتقال داده شد.

مدیرعامل صندوق بیمه روستایی گیلان با بیان‌اینکه سال گذشته برای یک‌هزار و ۳۸ نفر از افراد تحت‌پوشش حکم فوت، ازکارافتادگی و بازنشستگی صادر شد،اظهارکرد: از این تعداد ۲۲۶ حکم مربوط به بازنشستگی، ۵۳۵ حکم مربوط به فوت و ۱۵۳ حکم مربوط به ازکارفتادگی است.

عارف گفت: همچنین سال گذشته در شهرستان آستارا ۱۲ حکم از کارافتادگی و بازنشستگی صادر شد.شبستان