مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: بیش از ۸۲ هزار میلیارد ریال در نیمه نخست امسال در بخش بیمه‌ای هزینه شده‌است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، کیوان مرتضوی گفت: به طور متوسط ماهانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در بخش‌های مستمری بازنشستگی، بازماندگان و از کار افتادگان در قالب تعهدات بلندمدت پرداخت می‌شود.

وی افزود: تامین اجتماعی گیلان ماهانه بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری و هر ماه به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد ریال به منظور تعهدات کوتاه مدت شامل انواع غرامت‌ها و کمک هزینه‌ها پرداخت می‌کند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه ۲۳۰ میلیارد ریال از بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران استان توسط تامین اجتماعی پرداخت می‌شود، خاطر نشان کرد: این مبلغ بابت حق بیمه درمان بیمه تکمیلی ۲۲۰ نفر از مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنها پرداخت می‌شود.

کیوان مرتضوی گفت: تامین اجتماعی به منظور مشارکت و حمایت مالی از مستمری بگیران پرداخت ۵۰ درصد مبلغ قرارداد بیمه تکمیلی آنها را تقبل کرده‌ است.

وی خاطر نشان کرد: حدود ۱۸۴ هزار مستمری بگیر اصلی شامل بازنشسته، از کار افتاده و بازمانده تحت پوشش تامین اجتماعی استان هستند که با افراد تحت تکفل آنها ۳۱۸ هزار نفر را شامل می‌شود.

به گفته ی مدیرکل تامین اجتماعی ، گیلان ۴۸۰ هزار بیمه شده اصلی و ۱۸۴ هزار مستمری بگیر با افراد تحت تکفل دارد که در مجموع یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفر از خدمات تامین اجتماعی گیلان بهره‌مند می‌شوند.