رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به کشت ۷۳ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری استان، گفت: این میزان معادل ۳۱ درصد ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری گیلان است.

به گزارش ندای گیلان از رشت؛صالح محمدی در گفتگویی با اشاره به آخرین وضعیت کشت اراضی شالیزاری استان گیلان، اظهار کرد: تاکنون ۳۱ درصد اراضی شالیزاری معادل ۷۳ هزار و ۴۰۰ هکتار از این اراضی کشت شده است.

وی با بیان اینکه گیلان ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد، افزود: در فصل زراعی بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن شلتوک از این اراضی برداشت و از این میزان بیش از ۷۵۰ تن برنج سفید استحصال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه ۲۱۷ هزار و ۵۰۰ هکتار معادل ۹۱ درصد اراضی شالیزاری استان شخم زده شده اند، گفت: امسال با توجه به کاهش سطح آب پشت سد سفیدرود و کاهش بارش‌ها در مقایسه سال گذشته در زمینه شخم با کاهش مواجه بوده ایم.

وی در ادامه همچنین به میزان خزانه گیری برای کشت شالیزارهای استان گیلان اشاره و اضافه کرد: ۲۲۷ هزار هکتار معادل ۹۵ درصد خزانه گیری انجام شده است.

محمدی با اشاره به ترویج و تشویق کشاورزان به انجام کشت مکانیزه شالیزارها به دلیل مزایای فراوانی که دارد، ادامه داد: تاکنون ۵۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری گیلان به صورت مکانیزه نشا شده اند.

وی بیان کرد: پیش بینی شده امسال بیش از ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی شالیزار در استان گیلان به صورت مکانیزه کشت شوند.