بیست و هشتمین جلسه علنی شورای شهر با حضور اصحاب رسانه شامگاه امروز برگزار شد.

به گزارش ندای گیلان،بیست و هشتمین جلسه علنی شورای شهر با حضور اصحاب رسانه شامگاه امروز برگزار شد.{نطق های اعضای شورای شهر را اینجا بخوانید(رسولی،رمضانپور،حاجی پور،علوی،شیرزاد)

اولین دستور جلسه مصوبات نام گذاری معابر بود که در کمیسیون فرهنگی اجتماعی با آن موافقت شد و توسط اعضا به تصویب رسید
طرح ایجاد خانه مشروطه گیلان دستور دوم جلسه بود که در جلسه ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت.
به پیشنهاد شورا قرار شد خانه حاج میرزا خلیل رفیع بعنوان خانه مشروطه گیلان مورد بهره برداری قرار گیرد که با نظر اعضای شورا به تصویب رسید.
دستور سوم جلسه بررسی تفریغ بودجه سالهای ۹۰ و ۹۱ شهرداری رشت بود که مطرح گردید و توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت و شفقت حسابرس شهرداری رشت در جلسه به ارائه گزارش در این خصوص پرداخت.