نایب رییس شورای اسلامی رودسر گفت بودجه ۳۰ میلیارد تومانی از سوی شهردار تقدیم شورای اسلامی شد.

به گزارش ندای گیلان،میرراضی در پپایان نشست شورای اسلامی رودسر گفت:  بودجه پیشنهادی ۳۰ میلیارد تومانی شهرداری رودسر برای سال ۹۶ در شورای اسلامی به تصویب نرسید.

وی افزود: علت آن بالا بودن هزینه های جانبی و عوارض های بالا ۱۰۰ در صد از جمله پروانه ساختمان و… میباشد .

میرراضی افزود:از ۱۵ میلیارد تومان بودجه سال ۹۵ ۶۰ الی ۷۰ در صد تحقق یافته است