شهردار رشت تعریف پروژه‌های اقتصادی و درآمدزا را انتظار جدی از سازمان عمران و بازآفرینی ذکر کرد و گفت: به نتیجه نرساندن پروژه‌ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست، بنابراین مدیران شهری ضمن جبران عقب ماندگی‌ها با همت مضاعف کمبودها را جبران کنند.

به گزارش ندای گیلان از رشت، سید امیر حسین علوی شهردار رشت در جلسه شورای معاونین اظهار داشت: پس از شروع مجدد کار در شهرداری لزوما به دنبال ایجاد تغییر در حوزه‌های مختلف نبودیم و تغییرات انجام شده تنها به خاطر ایجاد فضای تحول در مجموعه شهرداری بوده است.

سید امیر حسین علوی با بیان اینکه به دلایلی روزها و ماههای مساعد برای اجرای پروژه‌های عمرانی از دست رفت، تصریح کرد: زمان کمی تا پایان سال باقی مانده و علی رغم مشکلات و موانعی که در ماههای اخیر پیش آمد به نتیجه نرساندن پروژه‌ها به هیچ عنوان بهانه قابل قبولی نیست و باید ضمن جبران عقب ماندگی‌ها، به روند کارها سرعت بخشید و با یک همت مضاعف کمبودها را جبران کرد.
وی ضمن تقدیر از مدیر منطقه یک و عملکردش در حوزه درآمدها و اجرای پروژه‌ها ابراز داشت: فرصت کار و خدمت بسیار کم است، امیدواریم مدیر جدید منطقه یک بتواند با سابقه‌ای که در منطقه و معاونت داشته، کارها را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببرد.
شهردار رشت در ادامه گستردگی وظایف و  ماموریتهای سازمان عمران و بازآفرینی شهری را بسیار گسترده دانست و با بیان اینکه در این سازمان باید تحولی اتفاق افتد، اضافه کرد: در این حوزه هم که بخش بسیار سنگینی است و امیدواریم با تغییرات مدیریتی که اتفاق افتاده پروژه‌ها و کارها طبق برنامه، عملیاتی شوند.
علوی تعریف پروژه‌های اقتصادی و درآمدزا را از دیگر انتظارات جدی از سازمان عمران و بازآفرینی شهری ذکر کرد و گفت: شهرداری رشت داشته‌های ارزشمندی دارد و باید از این ظرفیت‌ها در راستای اهداف خود و درآمدزایی بیشتر برای خدمت به شهروندان استفاده کند.
وی اذعان کرد: از مدیران جدید منطقه یک و سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت انتظار دارم به نوعی مجموعه را راهبری و مدیریت کنند تا شاهد تغییر و تحول مثبت، رو به جلو و ملموس در این دو مجموعه باشیم.
تسریع در اجرای پروژه‌های سطح شهر شامل رینگ نود متری، بازگشایی سعدی به سرگل، پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان ، پارک جفرودی، سنگفرش پیرسرا، پارک مسکن مهر و … همچنین استفاده از توان نیروهای انسانی متخصص و توزیع نیروی انسانی کارا در بین مناطق و سازمانها از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مورد تاکید شهردار رشت قرار گرفت.