معاون توسعه منابع انسانی استانداری گیلان با اشاره به اینکه وجود منابع مالی برای مدیریت بحران کافی نیست، تأکید کرد: باید از نخبگان گیلانی در مدیریت بحران استفاده کنیم.

به گزارش ندای گیلان،کیمیا تنهایی صبح پنجشنبه در کارگاه آموزشی یک روزه مدیریت بحران در دوران پسا کرونا ویژه مدیران زن دستگاه های اجرایی گیلان با بیان اینکه بانوان ایرانی همیشه بهترین و برترین مدیر بحران بوده اند، اظهار کرد: نباید منتظر باشیم که بحران رخ دهد بعد به دنبال تامین مالی و تجهیزات باشیم.

کیمیا تنهایی با اشاره به بحران برف بهمن ماه سال گذشته، افزود: متاسفانه با وجود برنامه ریزی های انجام شده و هشدار هواشناسی در این بحران شاهد مدیریت مناسب نبودیم لذا باید از امروز به این موضوع فکر کرده و تصمیمات لازم بگیریم.

وی با تأکید بر اینکه در مدیریت بحران پیشگیری نقش اساسی را ایفا می کنند، گفت: نخبگانی در استان سامانه ای را طراحی کرده اند که توانایی شناسایی نقاط بحران را دارد باید از این ظرفیت ها در مدیریت بحران استفاده شود.

تنهایی با بیان اینکه ایران کشوری بحران زده است زیرا همه ایام با بحران هایی همانند سیل، زلزله و برف، آتش سوی و امروز نیز با کرونا مواجه است، افزود: نباید مدیریت را تنها در وجود اعتبار دید ما شاهد هدر رفت میلیاردها تومان اعتبار هستیم اما می توانیم با یک سامانه مسیرها بحران را شناسایی کنیم.

وی تأکید کرد: بحران ها باید قبل از وقوع شناسایی و راهکارهای مقابله با آن پیش بینی و اجرایی شود.