رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان آستارا ازبهره برداری یک پروژه آسفالت راه روستایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ندای گیلان، عباس آسایش رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان آستارا اذعان داشت : عملیات آسفالت راه روستایی چملر شهرستان آستارا به طول 3.2 کیلومتر و با هزینه ای بالغ بر 3682 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

وی در پایان تعداد خانوار بهره مند از نعمت راه آسفالته مناسب پس از اجرای این پروژه را 100 خانوار اعلام کرد.