فرماندار بندرانزلی گفت:متأسفانه به دلایل مختلف، بندرانزلی به جایگاه واقعی خود دست نیافته و باید همگی کمک کنیم تا شهر ساحلی انزلی به روزهای طلایی خود بازگردد.

به گزارش ندای گیلان ،اسماعیل میر غضنفری  در جلسه ستاد آزاد سازی سواحل اظهار کرد: متأسفانه به دلایل مختلف، بندرانزلی به جایگاه واقعی خود دست نیافته و باید همگی کمک کنیم تا شهر ساحلی انزلی به روزهای طلایی خود بازگردد.

وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف رفع تصرف سواحل بندرانزلی، افزود: هفت محدوده ساحلی بندرانزلی در تصرف دستگاه‌های مختلف است که باید در خصوص رفع تصرف آنها تعیین تکلیف شود.

فرماندار انزلی تاکید کرد: اگر قرار است با متصرفان برخورد قانونی شود باید تکلیفمان را با خودمان روشن کنیم و تا زمانی که تکلیف این محدوده‌ها با تشکیل کارگروه با سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه روشن نشود نمی‌توان شاهد اتفاقات خاصی بود.

وی افزود: متأسفانه علیرغم همه امکانات موجود در منطقه آزاد انزلی، در حق شهرستان بندرانزلی کوتاهی شده و به دلیل معذوریت‌های قانونی مناطق آزاد، نتوانستیم آنچنان که باید از مزایای منطقه آزاد انزلی برای شهروندان بندرانزلی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: شهرستان انزلی از جمله شهرستان‌های کشور است که به دلیل دارا بودن مواهب طبیعی و الهی، ظرفیت‌های بالقوه ای برای موضوعات اقتصادی و اجتماعی و اشتغالزایی دارد.