مدیریت بر پایه شایسته‌سالاری مهندس علیزاده و دوری از سیاسی کاری در محیطی کاملا تخصصی و فضای کار و کارگری که آخرین پناه کارگران مظلوم است، یکی از مولفه های مثبت مدیریت کنونی این اداره کل است که موجب آرامش خاطر کارکنان و در نتیجه ارباب رجوع گردیده است و البته در حال ترمیم و بازسازی به سوی وضع مطلوب پیش می رود.

به گزارش ندای گیلان، پس از کش و قوس های فراوان و افول شدید جایگاه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گیلان در دوران مدیریتی گذشته و پس از روی کار آمدن مدیرکل جدید، این کشتی طوفان زده به ساحل آرامش رسیده است که البته برگرداندن این اداره کل مهم به شرایط مطلوب قطعاً زمان و تلاش های زیادی را از سوی مدیریت و کارکنان نجیب و زحمتکش آن می‌طلبد.

 مدیریت بر پایه شایسته‌سالاری مهندس علیزاده و دوری از سیاسی کاری در محیطی کاملا تخصصی و فضای کار و کارگری که آخرین پناه کارگران مظلوم است، یکی از مولفه های مثبت مدیریت کنونی این اداره کل است که موجب آرامش خاطر کارکنان و در نتیجه ارباب رجوع گردیده است و البته در حال ترمیم و بازسازی به سوی وضع مطلوب پیش می رود.
 رسیدگی به وضعیت کارگران در کارخانجات و احقاق حقوق تضییع شده آنان و هماهنگی مدیریتی مجموعه بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مانند تامین اجتماعی و مدیریت درمان آن و بیمارستانها و مراکز درمانی تحت پوشش، بانک های زیرمجموعه و اعطای تسهیلات اشتغال زایی و نظارت بر کارخانجات و موسسات کاریابی و تشکل صنفی کارگری و تعاونی ها و رسیدگی به امور بازنشستگان و غیره از جمله مأموریت های مدیریتی و هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه این اداره کل است که باید با مدیریت شایسته همراه با علم و نگاه کارگری صورت پذیرد تا نتیجه مطلوبی را برای جامعه تحت پوشش خود داشته باشد.
ادامه این مسیر در جهت برگشت اعتبار سازمانی نزد افکار عمومی به این اداره کل از جمله اتفاقات دارای اهمیت چند ماه گذشته بوده است که باید این مسیر پر قدرت ادامه یابد.