رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان رشت  با اشاره به برگزاری جلسات مختلف آموزشی توجیهی برای بازرسان و سربازرسان در سطح شهر ها و بخش های تابعه شهرستان رشت، گفت: تا کنون 14 جلسه آموزشی در راستای بهبود و ارتقای  عملکرد بازرسان انتخابات برگزار شده است.

به گزارش ندای گیلان،همایش توجیهی آموزشی بازرسان و سربازرسان انتخابات شهرستان رشت با حضور اعضای هیئت اجرایی و نظارت انتخابات شهرستان در سالن همایش تالار شهر  رشت برگزار شد.

محمد علی ویشکاهی رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان رشت در این همایش  با اشاره به برگزاری جلسات مختلف آموزشی توجیهی برای بازرسان و سربازرسان در سطح شهر ها و بخش های تابعه شهرستان رشت، گفت: تا کنون ۱۴ جلسه آموزشی در راستای بهبود و ارتقای  عملکرد بازرسان انتخابات برگزار شده است.

وی با بیان اینکه تمام تلاش و همت هیئت بازرسی انتخابات شهرستان رشت، برگزاری انتخاباتی سالم و عادلانه است، افزود: کلیه اقدامات نامزدهای انتخاباتی شهرستان  در سطح روستاها و شهرهای تابعه از سوی بازرسین آموزش دیده ما به صورت مستمر در حال رصد و پایش است.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان رشت  ادامه داد: در راستای نظارت دقیق بر روند  رای گیری در سطح شعب اخذ رای و برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از شبهه، برای شعبات با ۵۰۰ رای در سطح روستا و در شهرها  برای شعبات بالای ۱۰۰۰ رای، یک بازرس اختصاصی تعیین شده است.

ویشکاهی  با تاکید بر لزوم حفظ شانیت و جایگاه بازرسان انتخابات در حین انجام ماموریت، افزود: در تلاش هستیم با برگزاری این دوره های آموزشی، شاهد ارتقای عملکرد بازرسان و در نهایت برگزاری انتخاباتی سالم و عادلانه باشیم.