نخستین جلسه مشترک شورای معاونین ادارت کل بهزیستی و آموزش و پرورش گیلان برگزار شد.

به گزارش ندای گیلان،نخستین بار جلسه شورای معاونین مابین دو اداره کل (بهزیستی وآموزش وپرورش)  به پیشنهاد پارسی مدیرکل محترم بهزیستی استان گیلان به منظور گسترش همکاری مشترک مابین دودستگاه در سالن اجتماعات اداره کل آموزش وپرورش تشکیل شد.

 جهان آرا مدیرکل محترم آموزش وپرورش از تشکیل این جلسه ابراز خرسندی کرد و گفت: بایددستگاههایی که ارتباط موضوعی دارند بستر مناسبی را برای همکاری های بیشتر مهیا کنیم وبه منظور ارائه خدمت بهتر به دانش آموزان مشتاق همکاری مشترک بیشتری هستیم.

 پارسی مدیرکل بهزیستی اظهار داشت: براساس ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای  کشور سازمان بهزیستی متولی سلامت اجتماعی می باشد ودر این راستا به ارائه خدمت به افراد آسیب دیده اجتماعی می پردازد و برنامه هایی را مشترکا با آموزش وپرورش انجام می دهد که عبارتند از:

_همکاری مشترک برای ساماندهی وحمایت از کودکان بازمانده از تحصیل

_همکاری مشترک در زمینه پیشگیری از اعتیاد با تشکیل کمیته فرهنگی وپیشگیری اعتیاد

 _براساس ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه کشور مسئولیت نظارت برمرکز ماده 16 اعتیادبرعهده بهزیستی می باشد و از مدارس بلا استفاده آموزش وپرورش برای تامین مکان این مرکز استفاده می شود.

_همکاری مشترک در خصوص برگزاری کلاس های آگاهسازی پیشگیری از معلولیت و ژنتیک برای دانش آموزان

_همکاری مشترک در خصوص آموزش پیش از ازدواج برای 30 هزار نفر از دانش آموزان متوسطه

 _ارائه خدمات مشاوره ایی در زمینه مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان

_گسترش مراکز اورژانس اجتماعی در 14 شهرستان در سال 96 براساس جمعیت بالای 50 هزار نفر به منظور شناسایی موارد کودک آزاری ،همسرآزاری و….

وی افزود: بایدتلاش نمایم کیفیت خدمات را برای کودکان ارتقا دهیم.

سپس معاونین دو دستگاه به بیان موضوعاتی که بتواند همکاری بیشتر ی را فراهم نماید پرداختند از جمله :بررسی مسائل مرتبط با ارایه خدمات پبشگیری از  آسیبهای اجتماعی و مشاوره های پیش از ازدواج و آموزشهای پیشگیری از اعتیاد،همکاری مشترک در جهت اطلاع رسانی و مداخله موثر در صورت مشاهده مواردی از کودک آزاری در خانواده های بدسرپرست ، همکاری به منظور بهبود کیفیت خدمات به کودکان مدارس استثنایی از جمله آموزش زبان اشاره به کارشناسان مدارس استثنایی

، همکاری برای جلب مشارکت فرهنگیان برای تشکیل موسسات خیریه،هدایت خیرین مدرسه ساز برای تعمیر وتکمیل مسکن دانش آموزان نیازمند ، شناسایی ومعرفی خانواده های دانش آموزان نیازمندومعرفی آنان به بهزیستی تا تحت حمایت قرار گیرند که دارای همسران بد سرپرست ویا بی سرپرست یا سرپرست غیر موثر باشند.

همچنین برای عملیاتی کردن  همکاری بیشتردو دستگاه تفاهم نامه ایی نیز تنظیم ومنعقد خواهد شد..