میزبانی مسابقات شطرنج و بدمینتون برادران وزارت نیرو به آبفای گیلان واگذار شد.

به گزارش ندای گیلان ، دبیر شورای مرکزی وزارت نیرو در نشست با اعضاء هیأت ورزش صنعت آب و برق گیلان برنامه ها و اهداف اصلی شورای ورزش را تشریح نمود.

در نشست اعضاء هیأت ورزش صنعت آب و برق گیلان با مالک حسین زادگان دبیر ورزش شورای مرکزی وزارت نیرو و مهندس سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان و ریاست هیأت ورزش صنعت آب و برق گیلان ، میزبانی مسابقات شطرنج و بدمینتون برادران به آبفای گیلان واگذار شد.

بنا به این گزارش دبیر ورزش شورای مرکزی وزارت نیرو با اشاره به اهمیت توسعه ورزش همگانی بین کارکنان و برگزاری کارگاههای علمی ورزشی در سطح شرکتها اظهار داشت: برگزاری اردوهای تفریحی ویژه خانواده کارکنان و توجه ویژه مدیران عامل به ورزش از تأکیدات شورای ورزش وزارت نیرو می باشد.

وی به استفاده از بودجه های بحران، پدافند غيرعامل ،بسيج و همچنين بودجه جاری شرکت برای تکميل سوله های ورزشی اشاره کرد و گفت: با تشکیل صندوق در کمیته انسجام بخشی مدیران عامل صنعت آب و برق اعزام تیم ها به مسابقات بار مالی کمتری خواهد داشت.

حسین زادگان با ذکر اهميت اجرای دوره های آموزشی ورزشی تصریح کرد: شرکتهایی که برای برگزاری این دوره اهتمام ویژه داشته باشند برای شورای ورزش وزارت نيرو حائز اهمیت بوده و با توجه به بودجه های پیش بینی شده باید به تست ورزش و تست سلامت کارکنان نیز پرداخت .

وی با تأکید بر استفاده از امکانات ورزشی شرکت های صنعت آب و برق برای همکاران و خانواده های آنان گفت: انتظار داريم ميزبانی هیات ورزش صنعت آب و برق گيلان برای رشته های شطرنج و بدمينتون (برادران) به بهترين نحو انجام گردد و جلسه فصلی نيز در حين برگزاری مسابقات در استان گيلان انجام شود.