دهمین جلسه شورای سیاستگذاری دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطفه یک،به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در ساری برگزار شد.

به گزارش ندای گیلان، دهمین جلسه شورای سیاستگذاری دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطفه یک، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در ساری برگزار شد.

طی این جلسه، نقطه نظرات روسای دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه در خصوص برنامه تحول و نوآوری در آموزش مورد توجه قرار گرفت، همچنین، ماموریت های نوین و برنامه عملیاتی ماموریت‌های محوله پیشین دانشگاه ها و مستندات مربوط به آن مطرح گردید، در این زمینه، حاضرین در خصوص چگونگی اجرایی شدن سیاست ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ادامه این نشست، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، نکاتی درباره نحوه عملیاتی کردن بسته ها و ماموریت های ویژه ارایه و بر برون داد واقعی از اجرای بسته ها تاکید کرد.

گفتنی است؛  سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه، مدیر برنامه تحول و نوآوری آموزش و سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه در این نشست، حضور داشتند. دو ماموریت ارایه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دهمین جلسه شورای سیاستگذاری دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک، ماموریت ویژه گیاهان دارویی و شناخت عوامل خطر بیماری ها بود.