اولین کمیته فنی رفع موانع طرح های سرمایه گذاری در جهت موافقت اصولی و تسهیل در بروکراسی اداری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رشت،عصر امروز در این کمیته که با حضور و نظارت مستقیم شخص مدیرکل و کارشناسان و سرمایه گذاران بخش خصوصی برگزار شد  48 طرح سرمایه گذاری در دستور کار بررسی و اقدام عاجل در جهت تسریع در روند اجرایی کار قرار گرفت.

به دستور شهرود امیرانتخابی، مدیر کل میراث فرهنگی گیلان این کمیته قرار است بصورت مدون و هر هفته در جهت تسهیل کار سرمایه گذاران برگزار شده تا با ایجاد طرح های گردشگری موجب جذب گردشگر و اشتغال پایدار در گیلان اقدامات موثری صورت بگیرد.

استان گیلان با ظرفیت کم نظیر گردشگری در کشور می تواند اقتصاد بسیار پویا و اشتغال پایداری داشته باشد تا بااین مهم بتوان از مهاجرت جوانان گیلانی به استانهای همجوار جلوگیری کرد.

لازمه این اقدام و مهاجرت معکوس تخصص محوری و تلاش شبانه روزی و تسهیل در روند سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان و سایر دستگاه های مرتبط را می طلبد که این مهم با رویکرد جدید در حال تحقق بوده و امید است که روز به روز روبه رشد باشد.

با توجه به دغدغه های استاندار گیلان در جهت توسعه گردشگری و بوم گردی که می تواند در توسعه اقتصادی استان نقش محوری داشته باشد تحرک و تخصص محوری مهمترین دستگاه اجرایی استانی مانند گیلان، اداره کل میراث فرهنگی گیلان است که می تواند در توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار و مهاجرت معکوس نقش اساسی را ایفا کند.