برنامه پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 1 اسفند 98 اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه سردارجنگل رشت به شرح زیر می باشد:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
پنج شنبه ۰۸:۵۰ ایران ایر IRA3331 تهران باطل شد ATR-72-500
پنج شنبه ۱۱:۵۰ ایران ایر IRA3451 اصفهان طبق برنامه ATR-72-500
پنج شنبه ۱۶:۴۰ ایران ایرتور IRB904 مشهد باطل شد MD82
پنج شنبه ۱۷:۱۵ ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-72-500
پنج شنبه ۱۹:۰۰ آسمان IRC844 تهران باطل شد ۱۰۰
پنج شنبه ۲۰:۵۵ ایران ایر IRA3314 تبریز طبق برنامه ATR-72-500
زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
پنج شنبه ۰۹:۲۵ ایران ایر IRA3330 تهران باطل شد ATR-72-500
پنج شنبه ۱۲:۲۵ ایران ایر IRA3450 اصفهان طبق برنامه ATR-72-500
پنج شنبه ۱۷:۳۰ ایران ایرتور IRB905 مشهد باطل شد MD82
پنج شنبه ۱۷:۵۰ ایران ایر IRA3315 تبریز طبق برنامه ATR-72-500
پنج شنبه ۱۹:۳۰ آسمان IRC845 تهران باطل شد ۱۰۰
پنج شنبه ۲۱:۳۰ ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-72-500