برنامه پروازهای فرودگاه سرداجنگل رشت برای امروز 27 آذر 98 اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت به شرح زیر است:

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
چهار شنبه 11:00 کیش KIS7136 کیش طبق برنامه 100
چهار شنبه 11:55 ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
چهار شنبه 13:00 کاسپین CPN6968 عسلویه طبق برنامه MD82
چهار شنبه 16:00 ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-72-500
چهار شنبه 19:00 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه 100
چهار شنبه 21:10 ایران ایر IRA3478 اهواز طبق برنامه ATR-72-500

 

همچنین برنامه پروازهای خروجی داخلی این فرودگاه به شرح زیر است:

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
چهار شنبه 11:45 کیش KIS7137 کیش طبق برنامه 100
چهار شنبه 12:45 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
چهار شنبه 13:50 کاسپین CPN6969 عسلویه طبق برنامه MD82
چهار شنبه 16:35 ایران ایر IRA3479 اهواز طبق برنامه ATR-72-500
چهار شنبه 19:30 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه 100
چهار شنبه 21:45 ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-72-500