برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت به شرح زیر است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
دو شنبه 13:15 ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
دو شنبه 17:10 ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-72-500
دو شنبه 19:00 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه 100
دو شنبه 20:50 ایران ایر IRA3314 تبریز طبق برنامه ATR-72-500

 

 

همچنین برنامه پروازهای خروجی داخلی این فرودگاه نیز به این شرح است:

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
دو شنبه 14:00 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
دو شنبه 17:45 ایران ایر IRA3315 تبریز طبق برنامه ATR-72-500
دو شنبه 19:30 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه 100
دو شنبه 21:25 ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-72-500