برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 16 آذر اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل به شرح زیر است:

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
شنبه 11:30 کاسپین CPN6968 عسلویه طبق برنامه M83
شنبه 13:15 ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
شنبه 15:35 ایران ایر IRA3331 تهران طبق برنامه ATR-72-500
شنبه 19:15 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه 100
شنبه 21:30 ایران ایر IRA3333 تهران باطل شد ATR-72-500

 

برنامه پروازهای خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل به شرح زیر است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
شنبه 12:30 کاسپین CPN6969 عسلویه طبق برنامه M83
شنبه 14:00 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
شنبه 16:10 ایران ایر IRA3330 تهران طبق برنامه ATR-72-500
شنبه 19:45 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه 100
شنبه 22:05 ایران ایر IRA3332 تهران باطل شد ATR-72-500