برنامه پروزاهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت به شرح زیر است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
پنج شنبه 08:50 ایران ایر IRA3331 تهران طبق برنامه ATR-42-500
پنج شنبه 11:50 ایران ایر IRA3451 اصفهان باطل شد 100
پنج شنبه 16:45 ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
پنج شنبه 17:15 ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-42-500
پنج شنبه 19:00 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه ATR-42-500
پنج شنبه 20:55 ایران ایر IRA3314 تبریز طبق برنامه ATR-42-500

 

 

 

همچنین برنامه پروازهای خروجی داخلی این فرودگاه به این شرح می باشد:

 

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
پنج شنبه 09:25 ایران ایر IRA3330 تهران طبق برنامه ATR-42-500
پنج شنبه 12:25 ایران ایر IRA3450 اصفهان باطل شد ATR-42-500
پنج شنبه 17:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
پنج شنبه 17:50 ایران ایر IRA3315 تبریز طبق برنامه ATR-42-500
پنج شنبه 19:30 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه ATR-42-500
پنج شنبه 21:30 ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-42-500