برنامه پروزاهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت به شرح زیر است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
پنج شنبه ۰۸:۵۰ ایران ایر IRA3331 تهران طبق برنامه ATR-42-500
پنج شنبه ۱۱:۵۰ ایران ایر IRA3451 اصفهان باطل شد ۱۰۰
پنج شنبه ۱۶:۴۵ ایران ایرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
پنج شنبه ۱۷:۱۵ ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-42-500
پنج شنبه ۱۹:۰۰ آسمان IRC844 تهران طبق برنامه ATR-42-500
پنج شنبه ۲۰:۵۵ ایران ایر IRA3314 تبریز طبق برنامه ATR-42-500

 

 

 

همچنین برنامه پروازهای خروجی داخلی این فرودگاه به این شرح می باشد:

 

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
پنج شنبه ۰۹:۲۵ ایران ایر IRA3330 تهران طبق برنامه ATR-42-500
پنج شنبه ۱۲:۲۵ ایران ایر IRA3450 اصفهان باطل شد ATR-42-500
پنج شنبه ۱۷:۳۰ ایران ایرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
پنج شنبه ۱۷:۵۰ ایران ایر IRA3315 تبریز طبق برنامه ATR-42-500
پنج شنبه ۱۹:۳۰ آسمان IRC845 تهران طبق برنامه ATR-42-500
پنج شنبه ۲۱:۳۰ ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-42-500