برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 19 آبان 98 اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت به شرح زیر است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
یکشنبه 09:00 کیش KIS7136 کیش اعلام ورود 08:55:00 100
یکشنبه 10:05 ایران ایر IRA3451 اصفهان طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 11:45 وارش VRH5804 مشهد طبق برنامه MD82
یکشنبه 11:45 ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
یکشنبه 17:00 ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 19:00 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 22:10 ایران ایر IRA3478 اهواز طبق برنامه ATR-72-500

 

همچنین برنامه پروازهای خروجی داخلی این فرودگاه نیز به این شرح می باشد:

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
یکشنبه 09:45 کیش KIS7137 کیش دريافت كارت پرواز 2 100
یکشنبه 10:40 ایران ایر IRA3450 اصفهان طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 12:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
یکشنبه 12:45 وارش VRH5805 مشهد طبق برنامه MD82
یکشنبه 17:35 ایران ایر IRA3479 اهواز طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 19:30 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 22:45 ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-72-500