برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 7 خرداد 98 اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 7 خرداد 98 به شرح زیر است:

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
سه شنبه 11:00 آسمان IRC646 بندرعباس طبق برنامه B737-400
سه شنبه 11:30 ایران ایر IRA3331 تهران طبق برنامه ATR-72-500
سه شنبه 11:45 وارش VRH5835 کیش طبق برنامه B737-400
سه شنبه 11:45 ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
سه شنبه 12:30 آسمان IRC3940 شیراز طبق برنامه 100
سه شنبه 16:00 ایران ایر IRA3333 تهران باطل شد ATR-72-500
سه شنبه 17:55 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه ATR-72-500

 

 

 

برنامه پروازهای خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 7 خرداد 98 به شرح زیر است:

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
سه شنبه 11:45 آسمان IRC647 بندرعباس طبق برنامه B737-400
سه شنبه 12:05 ایران ایر IRA3330 تهران طبق برنامه ATR-72-500
سه شنبه 12:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
سه شنبه 12:45 وارش VRH5834 کیش طبق برنامه B737-400
سه شنبه 13:00 آسمان IRC3941 شیراز طبق برنامه 100
سه شنبه 16:40 ایران ایر IRA3332 تهران باطل شد ATR-72-500
سه شنبه 18:25 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه ATR-72-500