برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 27 خرداد 98 اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت امروز 27 خرداد 98 به شرح زیر است:

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
دو شنبه 10:25 ایران ایر IRA3405 گرگان باطل شد ATR-72
دو شنبه 11:45 ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
دو شنبه 13:30 کاسپین CPN6962 مشهد طبق برنامه MD82
دو شنبه 14:05 ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-72
دو شنبه 17:55 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه ATR-72
دو شنبه 19:00 ایران ایر IRA3404 تبریز باطل شد ATR-72

 

 

همچنین برنامه پروارهای خروجی داخلی این فرودگاه به شرح ذیل است:

 

دو شنبه 11:00 ایران ایر IRA3405 تبریز باطل شد ATR-72
دو شنبه 12:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
دو شنبه 14:30 کاسپین CPN6963 مشهد طبق برنامه MD82
دو شنبه 14:40 ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-72
دو شنبه 18:25 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه ATR-72-500
دو شنبه 19:30 ایران ایر IRA3404 گرگان باطل شد ATR-72-500