برنامه پروازهای خروجی و ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 27 تیرماه 98 اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه رشت به شرح زیر است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
پنج شنبه ۰۹:۴۵ ایران ایر IRA3451 اصفهان طبق برنامه ATR-72-500
پنج شنبه ۱۰:۴۵ کاسپین CPN6962 مشهد طبق برنامه M83
پنج شنبه ۱۱:۴۰ ایران ایرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
پنج شنبه ۱۷:۱۵ ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-72-500
پنج شنبه ۱۷:۵۵ آسمان IRC844 تهران طبق برنامه ATR-72-500
پنج شنبه ۲۱:۰۵ ایران ایر IRA3314 تبریز طبق برنامه ATR-72-500

 

 

 

همچنین برنامه پروازهای خروجی داخلی این فرودگاه به این شرح است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
پنج شنبه ۱۰:۲۰ ایران ایر IRA3450 اصفهان طبق برنامه ATR-72-500
پنج شنبه ۱۱:۴۵ کاسپین CPN6963 مشهد طبق برنامه M83
پنج شنبه ۱۲:۳۰ ایران ایرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
پنج شنبه ۱۷:۵۰ ایران ایر IRA3315 تبریز طبق برنامه ATR-72-500
پنج شنبه ۱۸:۲۵ آسمان IRC845 تهران طبق برنامه ATR-72-500
پنج شنبه ۲۱:۴۰ ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-72-500