اعلام برنامه های عصر امروز دکتر محمد صادق حسنی کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رشت

ندای گیلان؛اعلام برنامه های عصر امروز دکتر محمد صادق حسنی کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رشت:

  • از ساعت 4 تا6 همایش بزرگ مرمی در مسکن مهر رشت.
  • از ساعت 7 تا 9 شب همایش بزرگ مردمی با مردم لشت نشا
  • از 9 تا 12 شب گردهمایی بزرگ صرفداران حسنی در ستاد مرکزی وی در خیابان شریعتی رشت با سخنرانی الیاس حضرتی و مصطفی کواکبیان و حضور مهندس جعفرزاده و دکتر تامینی