مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان و دبیر کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان، از بررسی و تصویب برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ گیلان در بیست و چهارمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با حضور وزیر نیرو خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،وحید خرمی با اشاره به برگزاری بیست و چهارمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی به ریاست رضا اردکانیان وزیر نیرو و با حضور نمایندگان سازمان‌ها و دستگاههای عضو کارگروه ملی و استانی سازگاری با کم‌آبی به بررسی برنامه‌ سازگاری با کم‌آبی استان گیلان پرداخته شد.

وی تشریح کرد: برنامه سازگاری با کم آبی استان گیلان پیش از این در شصت و سومین جلسه کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته بود و پس از بازنگری برنامه بر اساس نظرات طرح شده در جلسه کمیته تخصصی و همچنین با توجه به اقلیم و شرایط خاص و متفاوت استان گیلان در مقایسه با سایر استان‌های کشور، در جلسه بیست و چهارم کارگروه ملی طرح شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان خاطرنشان کرد: با اجرای برنامه‌ سازگاری با کم‌آبی استان گیلان، در پایان برنامه هفتم توسعه، حدود ۵۰ میلیون مترمکعب در برداشت آب استان صرفه‌جویی خواهد شد که از این میزان ۱۷ میلیون مترمکعب در اثر اقدامات شرکت آب منطقه‌ای، ۱۰ میلیون مترمکعب در اثر اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان و ۱۲٫۶ میلیون متر مکعب حاصل از اجرای برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان خواهد بود.

وی افزود: همچنین طبق برنامه سازگاری با کم‌آبی مصوب شده، سازمان صنعت، معدن، تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی متعهد به کاهش برداشت ۱۰ میلیون مترمکعب از منابع آبی استان شد.

در برنامه سازگاری با کم آبی استان گیلان، توجه خاصی به جلوگیری از آلودگی منابع آب و نفوذ آب شور از دریای خزر شده است.