به دليل برخي ملاحظات فني ، اعمال احتمالي مديريت اضطراري بار ، در هر بازه زماني ممكن است 15 دقيقه زودتر آغاز گردد.

به گزارش ندای گیلان،  برای استفاده از جدول زمانبندی قطع برق در ابتدا محدوده آدرس محل مورد نظر  خود را در جدول آدرس محل پيدا نموده و نام و گروه

فيدر فشار متوسط مربوطه را يادداشت نماييد.

2–  بعد از مشخص شدن گروه مربوطه، مي توانيد در جدولبرنامه زمانبندي مديريت اضطراري بـار نسبت به تعيين زمان هاي احتمالي قطع برق منطقه خود اقدام فرماييد.

نكته بسيار مهم در نحوه اعمال احتمالي مديريت اضطراري بار:

*به دليل برخي ملاحظات فني ، اعمال احتمالي  مديريت اضطراري بار ،  در هر بازه زماني ممكن است 

15 دقيقه زودتر آغاز گردد.*

**توجه: برنامه زمانبندي مديريت بار در ساعاتي اعمال خواهد شد كه مصرف برق مشتركين افزايش يابد.

 

جدول زمانبندی قطع برق

 

 

 


 

 (ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) سپيدرود ميدان گيل، ماشي تول، پيام نور، مجتمع مسكوني سپيدرود در پيام نور، مجتمع كارگاهي سپيدرود، مخابرات 6 و كوچه بهار و رشت پيام نور پوپلين 94
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32)   پمپ بنزين مصلي لشگرقدس گيلان-دانشكده كشاورزي جاده تهران الف رشت تصفيه خانه پوپلين 95
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32)  جاده تهران- باغ رضوان پمپ بنزين دولت آباد شركت ابر شمال لوله شمال زمزم الف رشت دولت آباد پوپلين 96
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) كارخانه سيمكو ز رشت سيمكو پوپلين 97
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) مجتمع هاي كارگري پشت مسكن مهر، خوش سيرت پشت مسكن مهر ب رشت مهر1 پوپلين 98
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) سي ان جي و پمپ بنزين دكتر گرامي – مجتمع هاي كارگاهي داخل مسكن مهر – مجتمع مسكوني سپيدرود – پمپاژ آب جنب پست سيادتي – تصفيه خانه حشمت رود – مجتمع هاي سرا پي حصار و بنا نور و مجتمع سپاه گيلان،

مازياران

ه رشت مهر2 پوپلين 99
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) يخسازي جاده تهران، خدمات كشاورزي جنب مسكوني سيمكو ز رشت ميدان گيل پوپلين 100
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) مسكوني قلعه سرا، محدوده روبروي شركت پوپلين تا مركز اعزام نيروي انتظامي ه رشت اعزام نيرو پوپلين 101
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) شكار اسطلخ، زمين ورزش بيجاربنه،روستاي بيجاربنه، بلوار امام رضا كوچه هاي سميه – بلوار خرمشهر كوچه ابوذر طالقاني تا كوي امام رضا كوچه خاني زاده و كوچه كرامتي ج رشت بيجاربنه پوشش 102
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) جاده انزلي روستاهاي گرفم ، روستاي سوقه خ شهيد مطهري ،  استخر روحبخش، كويخ ، دوآب مردخ ، طش ، بيج ز رشت خمام پوشش 103
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) روستاي بيجاربنه ( كوچه صفاري ، كوچه نبوت ، كوچه صفرنژاد ، كوچه لايق  ) محدوده پاكت سازي ، روستاي لچه گوراب ، خيابان شهيد آزموده ، روستاي دارسازي ، روستاي ميشامندان ، پيشه ور ، ويشگاسوقه ، گوراب ،خاجان دودانگ و چهاردانگ ب رشت دارسازي پوشش 104
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) كارخانجات پوشش ه رشت مخمل پوشش 105
  (ساعات 13تا00:51)  جاده انزليفرودگاهشهرشادي – تعوي پلاك- كوي هلال احمر- كوچه مومني- كوچه هاي وليعصربيمارستان آريا-ميدان فرزانه بالاكويخ د رشت هلال احمر پوشش 106
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) خيابان 291( كوچه هاي دوم و پنج و يازدهم و دوازدهم و شانزدهم ) ه رشت 20متري گاز توحيد 107
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) باشگاه ورزشي قهرمانان بهشتي، كوي طالقاني، محله آلمان،پستك كوچه هاي (24،17،16،11 17،                       52)، كوي طالقاني،كوي اساتيد ،تالار گلسارخ 125،123،آلمان:رستوران گيلانه،پشت ديوار فرودگاه و روستاي آلمان كوچه هاي

7131 تا آخر

ز رشت استاد معين توحيد 108
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) بلوار گيلان(  خيابانهاي غربي176،اركيده،167،182،188178،186،184،180،190،168،اطراف تربيت معلم ) و رشت بلوارگيلان توحيد 109
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11)   تخته پل ، جاده پيربازار ، بخش  پيربازار ، مبارك آباد ، گالش خيل ، كفترود ،خنفچه ، طرازكوه ج رشت تخته پل توحيد 110
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71)  فخب، كوي حسيني ه رشت فخب توحيد 111
  (ساعات 13تا00:51) گلسار-بلوار گيلان-محدوده خيابانهاي:351361971951151571771-ابتداي خيابان استاد معين-محدوده كوچه سوم)-مجتمع مسكوني استاد معين-فروشگاه احمدي-رستوران پيتزا پيتزا د رشت گلايل توحيد 112
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71)  كوهررود دادگستري، كوي افضلي، ترمينال كناره، كوي نوبهار، كوي گلبرك، پيچ آج بيشه، خيابان پرند ه رشت آج بيشه جانبازان 113
  (ساعات 13تا00:51) آرامستان تازه آباد ، گلزار شهدا،CNG  جانبازان، نجل رحيم، باغ زربافي ، مخابرات مركز8، شهرك فرهيختگان –

مجتمع لاله – كوچه شريفيان -كوچه حق شناس -كوچه ايزددوست – خ فلسطين كوچه گل سرخ و كوچه اخباري و اقصي

د رشت جانبازان جانبازان 114
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11)  بلوار چمران كوچه هاي دانش و باقري – هنرستان چمران – سردخانه پيله ور – محيط زيست – بلوار كشاورز – سرچشمه – كرد محله ج رشت رسالت جانبازان 115
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) كوي احصاري، شهرك فجر، آسايش، شهدا، ه رشت آسايش جنوب رشت 116
  (ساعات 13تا00:51) بلوار لاكان ، فلكه گاز ، بلوار بهشتي ،استقامت 1 د رشت بهشتي جنوب رشت 117
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) شهرك قدس ،جماران، كوي كارگر و امير منصور، كرمي الف رشت جماران جنوب رشت 118
  (ساعات 13تا00:51) بلوار لاكان، واله، كوي استادان، اتقيا، مسكوني گاز د رشت دانشگاه جنوب رشت 119
  (ساعات 13تا00:51)   شهرك فجر ، جمال، دلاور، سليمانداراب، انتهاي نظري د رشت فجر جنوب رشت 120
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11)  كوچه چوكام و سايه وآزادگان ، دروازه لاكان ، جاده جيرده قبل از شهرك صنعتي سپيدرود، خيابان گلها ج رشت فلكده جنوب رشت 121
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) * ز رشت گلشهر جنوب رشت 122
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12)  بلوار لاكان ، پارك سميه ، شهيد نظري ، قاسميه ، فلكه رازي ، اداره تعاون، ورزشگاه6000نفري ز رشت مصلي جنوب رشت 123
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) كوي اميني و مسعودي در جاده لاكان، پمپ بنزين جعفري، محدوده بازرگاني و اداره گاز در سه راه الكتريك،

بازرگاني، روبروي قاسميه، محدوده كاج، اصغرتاش، جوادزاده، مصطفي خميني و يونس آباد در خيابان رودباري

ب رشت سردارجنگل جنوب رشت 124
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71)  دانشگاه گيلان ه رشت خروجي 1 دانشگاه 125
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32)  دانشگاه گيلان الف رشت خروجي 2 دانشگاه 126
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) خيابانهاي مطهري ، ويشگاهي ، خادمي ، بازار رضا ، سمساران ، عطاران ، پله برقي ، خواهر امام ،ساغري سازان و رشت بادي ا… رشت مركزي 127
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) پارك شهر، سازمان آب، كوي سيد ابوالقاسم الف رشت پارك شهر رشت مركزي 128
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91)  بيمارستان پورسينا ، خيابان نامجو ، چهاراه پرستار ،كوچه شنوا ، كلانتري نامجو، ورزشگاه عضدي، حمايت مادران، خيابان ملتّ، ساختمان دوم مركزي دانشگاه گيلان در روبروي پارك شهر ب رشت پورسينا رشت مركزي 129
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) بيمه ايران ،بانك سپه ،آفخرا، چله خانه ج رشت چله خانه رشت مركزي 130

 

چهارشنبه 1397/04/27 آدرس گروه شهر نام فيدر نام پست رديف
پشتيبان اصلي
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) بانك صادرات مركزي، دارايي و ماليات، محدوده فروشگاه زنجيره اي در ميدان فرهنگ- سازمان فضاي سبز  در خيابان پرستار- كوي ميثمي فر جنب پورسينا و رشت دارايي رشت مركزي 131
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) ميدان شهرداري ، زير كوچه ، خيابان سعدي  ، ماكروويو ، كيوسك 110، اداره زندان شهرداري، بانك ملت شهرداري، ابتداي خيابان شيك الف رشت سعدي رشت مركزي 132
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12)  ميدان صيقلان زرجوب خيابان شريعتي سرخبنده- صندوق سازان-خ تختي ز رشت صيقلان رشت مركزي 133
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) محدوده برق منطقه اي چهارراه ميكائيل ز رشت كابل 1 رشت مركزي 134
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91)  محوطه برق گيلان ، چهارراه مكائيل ، بانك صادرات ، ميدان فرهنگ ،بانك مسكن شهرداري، مخابرات، پاساژ نور، سينما سپيدرود، مقيمي ارشاد،  بازارچه سبزه ميدان ب رشت كابل 2 رشت مركزي 135
  (ساعات 13تا00:51)  سبزميدان ، بازار چه سبزه ميدان – سينما سپدرود – اعلم الهدي -بيستون-سه راه معلم-پيرسرا-كوچه نوري-محدوده خ سردار جنگل تا قبل از چمارسرا د رشت مختاري رشت مركزي 136
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) بيمارستان اميرالمومنين چله خانه و چهل تن تا لطف آباد و عطا آفرين، ه رشت هفده شهريور رشت مركزي 137
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31)  شهرك فرهنگيان امور2 ، خاني آباد ، بلوار باهنر، محدوده كوي فرشته و پورتحويلي و رشت باهنر رشت يك 138
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) محدوده آب و برق جاده تهران مجتمع شهيد عباسپور ج رشت بياني رشت يك 139
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) كسبخ كوچه 14و اطراف روستاي پاچكنار ، كرچه وندان، كوچه هاي شبنم و شقايق و محدوده آتشنشاني خيابان مدرس و رشت پاچكنار رشت يك 140
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) بلوار امام علي كوچه هاي قدر و كوي طالقاني  -ميدان نيرودريايي مسكوني نيرو دريايي پادگان نيروي درياي دادگاه انقلاب خيابان رسالت رودبارتان – محمودآباد – ساغريسازان الف رشت پادگان رشت يك 141
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) دانشسرا، ساغريسازان، پل عراق، مساح زاده، صومعه بيجار، كوي سخا و ثعلب و گذر فرخ ه رشت پل عراق رشت يك 142
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) محدوده بيمارستان حشمت، خيابان وليعصر، كادوس منظريه – ميدان نيروي دريايي كوچه هاي خبرنگار و رجايي ، باغ طاهري و كوچه نارون ب رشت حشمت رشت يك 143
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91)  ورزشگاه آب منطقه اي گيلان ، مجتمع مسكوني شهيد عباسپور ، كوچه خوش انس ،كوچه عاشوري، بلوار امام خميني ، شهرك امام حسين ، ميدان گيل ،جاده تهران ،بوتان گاز ب رشت دامپروري رشت يك 144
  (ساعات 13تا00:51)   دباغيان كنسولگري روسيه  – انتهاي كوچه حاتم خانقا د رشت رودبارتان رشت يك 145
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32)  ستاد شركت توزيع ، داخل آب منطقه اي گيلان الف رشت ستاد توزيع رشت يك 146
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) مابين ميدان توشيبا تا نيروي دريايي محدوده و خيابان محمد نژاد – كوچه هجرتي – خيابان پاستور و بوعلي ز رشت فرهنگ رشت يك 147
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) مجتمع طالقاني ، ميدان نيروي دريايي ، بلوار مدرس ، ابتداي  شهرك صبا تا كوچه هفدهم- كوچه شهيد يعقوبي كاشفي و عظيم دوست – كوچه هاي وصال ، راسخ ،  مجتمع مسكوني دخانيات و كوچه پاكدامن ، فاز 2 نيروي دريايي ز رشت مدرس رشت يك 148
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) شهرك سيد احمد خميني ، جاده لاكان ، ويشگاه ماتير، برك ، لاكانشهر ، آمارو ، نهالستان ز رشت ايستگاه گاز سيادتي 149
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) معاونت انتقال ، ميدان گيل ، ترمينال ، C.N.G، بيمارستان رسول اكرم، بوتان الف رشت ترمينال سيادتي 150
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12)  داخل دامپروري سپيدرود ،محوطه مسكن مهر، ز رشت رازي سيادتي 151
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) سيكاس، خيابان رزمندگان، خ اميركبير، كوي المهدي، كوي شقايق، خيابان ايران ج رشت پاره بيجار سيار سليمانداراب 152
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) كوي شهريار، خيابان ايران، معلولين ب رشت معلولين سيار سليمانداراب 153
  (ساعات 13تا00:51)  خيابان نوآوران، خ جمالزاده، خ رزمندگان د رشت نوآوران سيار سليمانداراب 154
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) كارخانه آرين تخته در شهرك صنعتي سپيدرود رشت ز رشت ارتباطات شهرصنعتي 155
  (ساعات 13تا00:51)  صيقلان ورزل ، آجر عمران البرز ، آقاسيدشريف، كيسار ورزل، گوراب ورزل، مرغداري چهارم جاده جيرده، راه آهن جاده جيرده، استعداد درخشان جاده جيرده د رشت البرز شهرصنعتي 156
  (ساعات 13تا00:51) زيبا سازگار گيلان,گلفام سازان شمال,شايگان گستر,صنايع غذايي نام آور دلير , آذين پلاستيك, ديبافراز آرين,  دارا سركان بهران,مهر بسپار نيكان,رنگ شيمي خزر,فرآورده هاي پارس, نعمت آخرتي, نگين زلال خزر , ماشين سازي پيشروپارت خزر, پيشرو پلاستيك خزر,پاكدست شمال,پارساي شمال,منبع آب شركت نيوساد,در پلاستيك گيلان

,آذر گندم,كاوش كنترل شمال, تامين اجتماعي, فرآورده بتني چاووشيان,پويندگان,رادكابل,  مركز امداد گاز ,غذايي

سمام ,مارليك پلاستك,سيلك پارس،كارگاه دفتر شهر صنعتي رشت

د رشت سيلو شهرصنعتي 157
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31)  منابع طبيعي شهر صنعتي, منابع فلزي وحدت,تراشكاري بهدان,كارگاه جاويد نيا,اداره پست شهر صنعتي,حفاظت:

 فيزيكي شهر صنعتي,تكثير ماهي خوشحال,صنعت شمال,شيلات,نويد مرغ,پارك علم و فناوري شهر صنعتي,بتن

, پورلطيف,آسايشگاه معلولين ،نگهباني ورودي يك،باسكول شهر صنعتي،فشتام,رادكابل

و رشت شيلات شهرصنعتي 158
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) كارخانه ايران نيدل,كارخانه توليد و گسترش,زمين ورزشي پگاه,كارخانه فومن شيمي,كارخانه مي مي كو,كارخانه ايران جيكا, انور روز چينگ,كارخانه گازهاي طبي,قاسم ايران,كارخانه سيمينه تاب,اكسيژن اخوان كلانتري,پايا

پلاستيك, كمپكت راه و ترابري, كارخانه كاشي خزر,كارخانه گيل آرد خوشه گيلان, بهداشت كار, كارخانه اتحاد

گيلان خوراك دام,كارخانه سپند پلاستيك, كارخانه آوا گستر آسيا  ,پلاستيك فوم شمال,تك فوم شمال,جهان آينه گيلان,مايه دوگل,پلاستيك برتر,فراوري لوله ناد,آريا گستر,عبرتي,آرتا سلول( پوريان كاسپين ),نرمه سلولز,صنايع غذايي اليزه, نيرو تابلو,نيرو ترانسفو,روستاي شيخان بالا

و رشت صنعتي 1 شهرصنعتي 159
  (ساعات 13تا00:51) سبحان انكولوژي,داروسازي سبحان بهوزان, نيرو تابلو, كارخانه نيرو ترانسفو,فومن پارت,كاشي گيلان,كارخانه كارتن رضوان لاهيجان,كارخانه لوله تهران,خزر الكتريك, كارخانه نغمه ماكارون,كارخانه ظرف ايران,كارخانه پلاستيك رام,كارخانه پايپ ايتلن,كارخانه خوراك گيل,كارخانه كارتن گروپ,بانك تجارت, صنايع شير پگاه د رشت صنعتي 2 شهرصنعتي 160
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) كارخانه ايري پارس,كارخانه فرا گستر خزر,كارخانه نوين ستاره كاسپين,كارخانه نيرو مهار البرز,كارخانه سيرنگ

پلاستيك خزر, كارخانه پاك تحرير,كارخانه چيني سازي خزر, كارخانه پويا پلاستيك پگاه, كارخانه كامپوره خزر, كارخانه روبنده , كارخانه پايا كلاچ,كارخانه فلك,كارخانه مبين  نور گيلان,كارخانه تافته آرين, كارخانه مسينا

,كارخانه توپك,شركت آسان خوراك, پارس زرآسا, كارخانه پارس خزر,كارخانه ايران رادياتور خ هشتم و هفتم

,كارخانه نگار چيني گيلان, كارخانه سپهر چدن, كارخانه ايران پتو,كارخانه پينك,ثمين,كارخانه گيل رنگ,نگار چيني,ژاو شيمي,شعله صنعت,گيتا كروم,صبافولاد گيلان,چاپ وپلاستيك دوك,كارخانه تهويه مطبوع,كارخانه تاپو,كارخانه زرورق جامع,كارخانه كارآفرينان نسيم شمال, كارخانه نمك يد دار,كارخانه چيني نيكو,هونام گسترگيل

ب رشت صنعتي 4 شهرصنعتي 161
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) كارخانه فيبر  ويونا ,كارخانه زنجير سازي ,كارخانه پايا كلاچ,كارخانه تك باف ,خزرميخ ,كارخانه داروگر ,كارخانه  كاشي خزر ,صنايع بسته بندي داروگر و رشت صنعتي 5 شهرصنعتي 162
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) شركت مخابرات شهر صنعتي,كارخانه بهداشت كودك,كار خانه صنايع ورق, كارخانه تارا كارا,كارخانه ايري پارس,كارخانه

پرديسان فرآور, كارخانه البرزشيمي,كارخانه آژيراك,كارخانه چيني نگين گيلان, كارخانه كاله,كارخانه كارتن كاج, كارخانه لبنيات خاتون- سارا,كارخانه سوزان گاز , كارخانه الكترو موتور آپان,كارخانه چيني برق آوران خزر,كارخانه هديه شمال,شركت خزر پلا ستيك (  پارس خزر  ),شركت يورتان, بستني كاله,از گيلان بسپار تا خوشه زن شامل:,گيلان بسپار, مبدلان صنعت شمال,لطيف

آلومينيوم كار,كادوس فام, هزاردستان خزر ,پيشرو پلاستيك خزر,برهان نيروي شمال,كارتن سرو گيلان,ديبا فرازآرين,تختخواب صدف ,روگاگستر, نظافت نزديك مهر بسپار نيكان,نيلفام شيمي پيوند ,سحرفوم گيلان ,پارس تكميل كاران آسيا,خوشه زن،چاههاي آب شماره 1 و 4 شهر صنعتي

ج رشت صنعتي 6 شهرصنعتي 163
  (ساعات 13تا00:51) زيتون گواراي سپيدرود,كارخانه بهورزان, پلاستيك لاكان د رشت صنعتي 8 شهرصنعتي 164
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) كارخانه گلبوي شمال,كارخانه كيانا فوم,كارخانه نوين ساخت سخت افزار كاسپين,كارخانه كشت افزا,پايا كلاچ,

فنوپنوماتيك, كارخانه مسينا,كارخانه ايران ساينا,كارخانه ترابري گيلان, قفل ايران,كارخانه لوازم طبي,كارخانه شيشه ايمني شمال, كارخانه ايران رادياتور,شهرك سازان كادوس, فرآيند فولاد كارد

ج رشت صنعتي 3 شهرصنعتي 165

 

چهارشنبه 1397/04/27 آدرس گروه شهر نام فيدر نام پست رديف
پشتيبان اصلي
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) شركت كودآلي كوي مطهري و شادكام در بلوار لاكان، سي ان جي در جاده لاكان، دانشكده علوم پزشكي جاده سراوان، بيمارستان پروفسور سميعي، زندان لاكان، روستاي سلكي سر، دانشگاه آزاد تحقيقات روستاي اسكده، ايستگاه گاز سلكي سر شركت آلامو الف رشت كود آلي شهرصنعتي 166
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) بلوار افتخاري، خيابان مالك اشتر،باغ موحدي،زمين فوتبال،باقرالعلوم،پشت دخانيات ج رشت افتخاري طالقاني 167
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71)   پارك دانشجو ، دانشكده پرستاري ، شهرياران ، مسكوني فرش گيلان ، حميديان، خيابان جمهوري،پاسكياب، عينك

،تخته سه لا

ه رشت آموزشگاه طالقاني 168
  (ساعات 13تا00:51) كارخانجات فومنات ، خشت مسجد ، جاده فومن ، احمد گوراب ، راسته كنار ، پسيخان ، ملاسرا ، آقاسيد يعقوب ، ماشاتوك ، د رشت بازارجمعه طالقاني 169
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) جاده فومن ، ماشاتوك ، پس ويشه ، آتشگاه ، بيجاركنار ، سپيدماكيان ه رشت پسيخان طالقاني 170
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12)  حافظ آباد  ، بيمارستان قائم ، خ شهيد تند گويان – نخودچر- سياه اسطلخ- شهرك الغدير ز رشت حافظ آباد طالقاني 171
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91)  بلوار شهيد افتخاري – خ شهيد پور باقر ( كوي كاشي ) – پاسكياب – شهرك انديشه – خ جمهوري ب رشت حميديان طالقاني 172
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31)  سه راهي خاور شركت دان مرغ شركت مرغ مادر سد پسيخان باغ مطهر برادران حسيني كلوش طالشان و رشت خاور طالقاني 173
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) كارخانجات دخانيات گيلان ج رشت دخانيات 1 طالقاني 174
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) كارخانجات دخانيات گيلان ج رشت دخانيات 2 طالقاني 175
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) شهر صنعتي سپيدرود ه رشت سپيدرود طالقاني 176
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) حافظ آباد، ورودي حميديان، سازمان آب، كوي نوبهار، كوچه پژمان، كوي بلال زاده، استقامت2 و ميدان رازي و رشت شهرك طالقاني 177
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12)  سياه اسطلخ ، نخودچر ،  بلوا ر تندگويان ، شهرك الغدير دانش حجتي ،خنفچه، طرازكوه ز رشت علي آباد طالقاني 178
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32)  صفه سر، انتهاي پاره بيجار، عينك، بازارچه عينك الف رشت عينك طالقاني 179
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) محدوده شهر صنعتي كيشستان، گلخانه كيشستان و رشت گلخانه طالقاني 180
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) حسين آباد- خ شهيد تنها – كوچه كوروش – ميدان سرگل- كوچه عطايي- بلوار معلم- خ مهر شريف- چهارراه ويلانج – استانداري گيلان ه رشت استانداري قليپور 181
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32)  محدوده بيمارستان پارس، كوي قربانزاده الف رشت آزادگان قليپور 182
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) بلوار قليپور كوچه وحدت-مجتمع شهيد مشخ-مجتمه آزادگان -دبيرستان صديقه كبري-بلوار بوسار-آزمايشگاه آشتياني -شهر و روستا -كوچه كهنسال -پيچ سعدي -تجهيزات مدارس-آزمايشگاه دكتر خياباني ب رشت بوسار قليپور 183
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) * ج رشت پيربازار قليپور 184
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) خيابان بهمن ميدان توحيد بلوار سميه: خيابانهاي

120،118،116،114،شقايق،143،141،139،137،135،133،131،خيابان 111 تا 121( گلسار 3)مجتمع اطلس-كادوس-كاكتوس-كوچه پاييز-رستوران رازقي-رستوران بارسا-پيزاريا-امير-مس و پاراديزو-اداره كار-بلوار گيلان:

الف رشت توحيد قليپور 185
  (ساعات 13تا00:51)  رشتيان، چمارسرا، اداره برق امور4، پارك كودك رشتيان، كوي داوودي د رشت داناي علي قليپور 186
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) بلوار شهيد رجايي ، رشتيان ،نقره دشت ، كوچه احساندوست ، كوچه انام ،  پارك ميثم ب رشت رجايي قليپور 187
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) بلوار شهداي گمنام-بلوار شهيد قليپور -خ شورا -گلزاران -ميدان جهاد -شهرك فرهنگيان -سياه اسطلخ ه رشت شهداء قليپور 188
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) بلوار قليپور كوچه وارسته-جنب پارك توحيد -فروشگاه ايروني -شهر فرش -گلسار خيابانهاي89 ،97،96،95،

93،92،91، بلوار نماز ، گلسار- مركز تصوير برداري سپهر – شهرك گلها و ساختمانهاي ميخك  -ميدان صابرين

(روبروي درمانگاه)-ساختمان البرز-ابتداي شهرك بهشتي( ابتداي بلوار آذراندامي،شيرخاني و فرخيابان فرهنگ

ه رشت فرهنگيان قليپور 189
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) بلوار قلي پور تا يخ سازي پارك ميثم كوي فرزانه و آريا كوچه هاي حسن نژاد و حقداني بانك رفاه و مركز مخابرات 5  – ضيابري -كوچه نامجو-كوچه رضا پور الف رشت كسمايي قليپور 190
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11)  بلوار قليپور حدفاصل كوچه وحدت تا نامجو-خيابان نواب مركز پزشكي دكتر نجفي-ايستگاه آستارا-سونا برنا-مجتمع پزشكان دانا -خيابان نواب-اداره مركزي پست -مخابرات گلسار- خ 08 گلسار-داروخانه دكتر كيايي-داروخانه دكتر آريافر-داروخانه شبانه روزي گلسار ج رشت نواب قليپور 191
  (ساعات 13تا00:51) بلوار قليپور -كوچه جوادي -كوچه مراديان- پمپ بنزين گلسار ، مجتمع يادگار امام ، ، ميدان قليپور ، مجتمع  آزادگان  ،اداره كل اوقاف -بانك پاسارگاد-درمانگاه صابرين -شيريني الف-مدرسه شاهد-سناتور-ضلع جنوبي گلباغ

نماز

د رشت يادگار امام قليپور 192
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91)  كارخانه فولاد اميركبير ب رشت اميركبير 2 لاكان 193
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91)  كارخانه فولاد اميركبير ب رشت اميركبير 1 لاكان 194
  (ساعات 13تا00:51) فولاد آناهيتاي شهر صنعتي لاكان د رشت آناهيتا لاكان 195
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) كارخانه دان مر غ رسولي, كارخانه تافته آرين ,كارخانه ذوب و بليت خزر, كارخانه مشعل كاري ري,كارخانه پيچ

صنعتي ايران,كارخانه بهبافت شمال,كارخانه ديدگاني دقيق, كارخانه بالك,كارخانه شيشه گيلان,كارخانه پوشاك نوپوش, كارخانه نخ پنگوئن  و  نخ بافت ,كارخانه مواد اوليه, اليت دارو,كارخانه فرش اردستاني,آحادخزر/ آحاد

سيستم,كارخانه پودر قالب گيري,كارخانه گيلا رانكو,كارخانه كماج ماكارون,كارخانه گيلان دوچرخ,لاستيك سازي گيلان

ج رشت پارس خزر لاكان 196
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) ايستگاه گاز شهر صنعتي,ايستگاه گاز لاكان,ميله گرد نورد كاسپين ز رشت تحقيقات لاكان 197
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) * ز رشت خوشه زن لاكان 198
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) شركت آرين مريم شهرك صنعتي سپيدرود ج رشت فن آوري لاكان 199
  (ساعات 13تا00:51) دلتا سلواز سفيدرود,پايا مدرن كاسپين,دويلي پارس,كاسپين بسپار,هارطونيان,پارس موكت/ خزر عرش,خزر ناز,تك

ظرف ايران,نان ماشيني شهر صنعتي,مارمارا,توليدي گيلان,سيمك,گيلان بافت,گيلان كارتن,گل سرا,آرد بوجار,ايران روف تايل,كوره ايران,چسب كار,پادينه,بهداشت كار,غذا در,دارو در,نفيس كارتن پلاست

د رشت فومن شيمي لاكان 200
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) * الف رشت كارون لاكان 201
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) ايستگاه گاز لاكان,كارخانه هاي شن و ماسه سازي در جاده سراوان فومن,مرغداري زربال,مرغداري پارسا,مرغداري خامسي,مرغداري زرين پركيان,ماهان گوشت,روستاي عزيزكيان,پزشكي قانوني جاده سراوان فومن و رشت ميرزاكوچك لاكان 202
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) شركت شميم سبز,شركت كاشي خزر, آريا پويا, هامرز، روستا و بازارچه بهدان الف رشت نسيم شمال لاكان 203
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) كارخانه فرآوري ساخت,كارخانه شهاب شيشه,كارخانه چدن سپهرر,كارخانه آئين كارتن,كارخانه گيلانه پلاستيك,,كارخانه ژوليده , كارخانه باربري

سامان,كارخانه رسانا مدار,كارخانه آريا سبز,كارخانه نوش آفرين,اداره گاز شهر صنعتيصنايع تندر,قفليران,آرپانوش,بهستان پخش/بهتاش پخش, سوله نويد آور گيل,پروفيل وحدت نورد خزر, كارخانه فولاد پيشرو گيلان,نايلون خليقي, كارخانه برق آذر مهر,نيرو سازان فومن,نساجي پارس,پيشرو تاب,محدوده ورودي غربي نيروگاه سيكل تركيبي,تابلو سازي نيكپور,پارسا بان,كارخانه نوشت افزار نيكا,كارخانه گيل پلاست,سرمايه گذاري

دارويي/كاسپين دارو,كارخانه گلتافت,كارخانه نقشينه بافت, كارخانه تاوتا پيام,كارخانه فرم گستر,كارخانه ايران صمغ,كارخانه كيانا فوم دو,كارخانه 

شيرين سازان/ شيرين بن,كارخانه آسان خوراك گيلان,كارخانه لطيف بافت، خوش بافت,كارخانه  ماكاروني پيوند,كارخانه آينده رايانه,كارخانه چم چم, كارخانه پارس ديلمان,كارخانه فولاد پيشرو,كارخانه هديه شمال,كارخانه فرش باورد ( بافرد ),كارخانه قطران دريا گيل,كارخانه سالمان خزر,كارخانه توليدي نگار,كارخانه زگال شمال,كارخانه صدر ماكارون,كارخانه بوبا,كارخانه تلفن خزر,كارخانه پاد طراحان,سپيدان شيمي,تراشكاري پرشكوهي,بيتا پسند(هاله شمال),كارتن كيهان,خزر كادوس،,اشي مشي,گيلان سويا،دفتر شهر صنعتي

ه رشت وحدت لاكان 204
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) بعد از فلكه دوم مسكن مهر ز رشت خيرين مسكن مهر 205
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) انتهاي مسكن مهر، ويسرودي، بنانور، گرامي، م ه رشت فاز دو مسكن مهر 206
  (ساعات 13تا00:51) شهرك قدس كوچه فرجام كوي بياني بنفشه بيمارستان حشمت د رشت فرجام مسكن مهر 207
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) آقاجان عمراني بانك تجارت هتل پامچال منظريه- پل جماران –  كوچه فكوري – توشيبا ب رشت فكوري مسكن مهر 208
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) بعد از فلكه دوم مسكن مهر، لاريزبنا، مولدينگ شهرداري ب رشت لاريزبنا مسكن مهر 209

 

چهارشنبه 1397/04/27 آدرس گروه شهر نام فيدر نام پست رديف
پشتيبان اصلي
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) ميدان اول مسكن مهر محدوده تاكسيراني ج رشت همت مسكن مهر 210
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) ميدان اول و دوم مسكن مهر  نيروي انتظامي ه رشت همراهان مسكن مهر 211
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) ميدان دوم مسكن مهر خيابان 65 ج رشت كادوس مسكن مهر 212
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) بلوار معلم- محدوده بازار روز در خيابان سعدي -كوچه صحرادي -كوچه احمدزاده-مجتمع خاتم الانبيا الف رشت احمدزاده معلم 213
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71)   اداره كل قند و شكر ، كوچه سهرابي، بلوار جوان –  بلوار عاطفي برنامه و بودجه پل بوسار ه رشت انصاري معلم 214
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) ز رشت باقرآباد معلم 215
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12)  خيابان بيستون ، پيرسرا ، استادسرا ، كوچه صفاري قسمتي از خيابان معلم ز رشت بيستون معلم 216
  (ساعات 13تا00:51)  ويلانچ، استانداري، خيابان معلم؛ ميدان سرگل، كوي عطايي، ميدان مادر د رشت حسين آباد معلم 217
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) پست زميني حاج صمدخان- باقر آباد- بخشي از  خيابان تختي الف رشت زرجوب معلم 218
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) ميدان سرگل، ميدان معلم، چهار راه احمديان، بلوار شمسي پور، رشتيان، شبان و سرگرد، كوي شهداي دانش آموزي و انام، ترانسهاي هوايي فاز دوم خ معلم تا تقاطع خ قلي ج رشت سرگل معلم 219
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31)  علي آباد در نزديكي معلم، كوي نيلوفر وكسمايي، بانك صادرات معلم و رشت صادرات معلم 220
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) پشت پست معلم كوي فلاحتي ، بوداغيان – شهرك آزادگان   – پور نقاشيان، ميخچي، فلاحتي، بوداغيان، طاق بتني، كوچه شهيد مشخ ب رشت فلاحتي معلم 221
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91)  خ معلم ده متري طالقاني – خ سهيل دبيري ( مهر شريف ) – استاد سرا –  تامين اجتماعي سبزه ميدان ب رشت والايي معلم 222
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) استانداري-كوچه شادي كوچه گلها ز رشت هواشناسي معلم 223
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) ميدان مادر، جنب باغ وطن آبادي، سه راه معلم، افراشته، تقوايي ، صابونچي ه رشت افراشته معلم 224
  (ساعات 13تا00:51) بلوار ضيابري بلوار نقره دشت استادسرا سام بيمارستان رازي بازارچه رازي د رشت ضيابري معلم 225
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12)  هايپر ماركت ديلمان -انتهاي خ 401 كوچه هاي نسترن و نيلوفر -شهرك امام علي -كوچه همت-خيابان دكتر

حسابي -ميرابوالقاسمي – بوستان 4-كوي امام رضا در بلوار انصاري -خ 001 گلسار كوچه ياس 3-شهرك شهيد بهشتي:( ( گلستان 3-مجتمع سپاه )  گلسار بين خ 401 و 201-سيكاس-كوچه گل مينا محدوده پشت بيمارستان گيل گلسار( كوچه هاي نبوت و سيكاس )-خيابان 79-خيابان 98

ز رشت ديلمان مقدم 226
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) بلوار انصاري:( ميرزاكوچك-پشت نظام مهندسي  )-بهاران،  بلوار ديلمان :  بلوار آذر اندامي  -خيابان و حدت و

دبيرستان انديشه هاي شريف و اطراف آموزشگاه متين -باشگاه آرنا-آموزشكده سما در بلوار آذر اندامي –  چهار راه

بهشتي – شهرك بهشتي- بوستان 5  -بلوار سميه خيابانهاي 143138،134،132،031 ) -بلوار ديلمان:(  كوچه شقايق-كوچه هاي نسيم و سحر-اطراف شيريني ماهان -كوچه گلستان-خيابان نبوت-كوچه بهارستان -تقاطع ديلمان و سميه)-بلوار ديلمان ابتداي خ فرهنگ توحيدي-بلوار ديلمان ابتداي خيابان شيرخاني

و رشت گلسار 6 مقدم 227
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12)   خيابان ارشاد ، پرديسان ز رشت پرديسان مقدم 228
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11)  بلوار انصاري ، فرمانداري ، بانك ملي ، مخابرات STD ،  .،راديو آزادگان –   كوچه بخت پسند و مكتب نرجس  -تصويربرداري مارليك-آتشنشاني -پارك ملت-بنياد شهيد-چاپ جاويد-شيريني باران -شيريني كدبانو-خانه كنتاكي-رستوران نصر-عكاسي پگاه-پيتزا آفتاب – اداره كار -ساختمان پزشكان باران-تصويربرداري صدف ج رشت تختي مقدم 229
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71)  بلوار خرمشهر ، ميدان جانبازان ، شهرك ابريشم ، شهرك امام رضا، شسهرك باران ه رشت خرمشهر مقدم 230
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91)  شفاعت طلب، حق شناس، ماهي رودخان، شهركهاي استقلال ومناطق، دافساري ب رشت ديانتي مقدم 231
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11)  ميدان فرزانه گلسار بلوار استاد معين بلوار گيلان گلسار خيابان 291 شهرك امام علي-خ 123،122،كوچه هاي بهار ،ميخك،پامچال،مدرسه سروش،ميدان دهسرا( بوستان 71 و 21 )-مجتمع گلفام ج رشت رينگ شهر مقدم 232
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12)  بلوار شهيد انصاري ، كوچه حسيني ، يعقوب زاده ، ترانس دوقلو مجتمع بهاران ، مركز مخابرات 7 ،  كارخانه نيك نوش ،  امين الضرب ، زاندارمري سابق كوچه هاي كوي اميني و عليزاده ، خيابان دفاع ، سر چشمه ، خ شهدا پشت پمپ بنزين سابق-كوچه پارس – كوچه همرنگ نژاد – تصويربرداري نگاه- ز رشت كانادا مقدم 233
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) خيابانهاي 011 و 112،بلوار ديلمان خيابانهاي 143،136،138،،تقاطع ديلمان و بلوار گلسار،كوچه مريم الف رشت گلسار 7 مقدم 234
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) شفاعت طلب، كوي اساتيد ماهي رودخان، فخرايي، كيژده، تامين اجتماعي و كميته امداد جانبازان، سه راه پاستوريزه، متحدين، دافساري و رشت لاهيجان مقدم 235
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) آب آسياب توسروندان بيجارپس –  تازه بقعه جاده سنگر ورازگاه قسمتي از رودبرده عكاشا -كسبخ        ه رشت – سنگر عكاشا رشت يك 236
  (ساعات 13تا00:51) بخش اداري كارخانه چوكا د رضوانشهر اداره مركزي چوكا 237
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) جاده اصلي چوكا نيروآباد كل ئيلاق پاركام سد مخزني شفارود شهرك صنعتي سكام دهستان خوشابر- پونل مسجد جامع و ميدان فرهنگ شهر رضوانشهر پمپ بنز ين رضوانشهر ج رضوانشهر رضوانشهر چوكا 238
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71)   كل ييلاق پاركام سد مخزني شفارود ه رضوانشهر سدمخزني چوكا 239
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) فيض محله -جاجا محله -سنديان-رودكنار-ارده-بيك زاد محله-مراد خاني -كوچه عرفان -بسيج-تامين اجتماعي -دانشگاه پيام نور-دادگستري -فرمانداري -لاكته سرا-كوچه مقصودي -سه راه محمدي-شهرك كاظم محله –

شفارود-گاليش محله-كليمان-ترك محله-سردار جنگل-پاساژ نور -ميدان غدير-طارمسرا-ميانرود-گيل چالان

و رضوانشهر شفارود چوكا 240
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) شهرك مسكوني چوكا ز رضوانشهر شهرك چوكا 241
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) كارخانه چوكا ز رضوانشهر كارخانه 1 چوكا 242
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) كارخانه چوكا ز رضوانشهر كارخانه 2 چوكا 243
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) كارخانه چوكا ز رضوانشهر كارخانه 3 چوكا 244
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) فرمانداري اطلاعات بيمارستان- كلشتر ويايه چاه آب كوشك زندان- نوجوكامبر- خليل آباد پمپ بنزين

پائين بازار- بالابازار- بيمارستان دوگاهه لاكه سرخن شهرك وليعصر- تكليم دارستان فيلده چاه اليزه- گلديان

ب رودبار رودبار منجيل 245
  (ساعات 13تا00:51)  انتهاي شهر رستم اباد به طرف شهر رودبار روستاي نصفي و خاصكول كلايه- روستاي جوبن و جوكين روستاي گنجه قسمتي از لويه دولت آباد طلابر ذيلك و كلورز دشتگان ( روستايي ) د رودبار- رستم آباد لويه رستم آباد 246
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) از چافجير بطرف احمد آباد ، و از سه راه احمد آبادبطرف ساحل رودسر  واردوگاه باهنر   و بيمارستان شهيد انصاري و.

شهرك طالقاني

و رودسر چافجير رودسر2 247
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31)   گرجه پشت-دوستكوه-داروگرمحله-دعويسرا-ناصرسرا-گيلاكجان-حسن سرا و رودسر رامدشت رودسر2 248
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31)  ساحل غربي رودسر شهرك صنعتي و رودسر شهرصنعتي رودسر2 249
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12)  سرپل غربي رودسر ، قسمتي از باقرآباد ميدان طالقاني (  سپاه  ) ، خيابان شهدا ، مسير عليجاني ، بطرف وادي شهرستان رودسر ، مخابرات ، پل شهدا ، فرمانداري ، دفتر امام جمعه ، صيدر محله ، مسجد ابوالفضل ، شهرك شهيد انصاري تا دادگستري ، ارشاد اسلامي ز رودسر طالقاني رودسر2 250
  (ساعات 13تا00:51)  گيشاكجان-كويه-لشاكجان-علي كلايه-كلكاسرا د رودسر كويه رودسر2 251
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91)   ميان پشته و قسمتي از چافجير – احمد آباد – حسين آباد و ﷲ رود و كشتارگاه جديد و آرد تجارت و شهرك شهيد رجايي ،  چيني جان و وليسه ب رودسر وليسه رودسر2 252

 

چهارشنبه 1397/04/27 آدرس گروه شهر نام فيدر نام پست رديف
پشتيبان اصلي
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11)  باقرآباد ، خيابان مخابرات ، خيابان فرهنگ و اداره برق ، مسير آتش نشاني و هاشم پور ، خيابان 27 تن ، مسجد

صاحب الزمان تا پل 27 تن ، كوچه و خيابان سرپل زاده ، كوچه ارجي كشتارگاه  قديم  ( خيابان فلسطين )  ، مدرسه پيش ساخته ، منطقه آبكنار ، پارك كيارود( ملت )  مسير سرپل شرقي بطرف خيابان انقلاب ، پمپ بنزين داخل شهر رودسر ، سازمان چاي ، يخسازي ، زمين فوتبال ، كلينك هاي پزشكي ، مسير خيابان انقلاب ، بيمارستان دكتر حشمت ( شهدا  ) ،

ج رودسر هوسم رودسر2 253
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) راه پل طالم سه شنبه كوچه طلوعپاشاكي قسمتي از داخل شهر سنگر حوالي اداره برق خيابان         شريعتي قسمتي از رودبرده تربيت بدني نشرودكل بنكده سه بستان جوبنه شوط پيش كنار كياسرا

.  بازقلعه اكبر گيلوندان لات محله

ج سنگر تصفيه 1 دانشگاه 254
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) پايانه خاك شناسي استاندارد روستاي شهرستان – آقاسيدابراهيم كلاسه بيجار- مركز تحقيقات شيلات چاه فلمن شيلات مركز تحقيقات شيلات  سدسنگر- موتورخانه شيلات قاضيان الف سنگر پليس راه دانشگاه 255
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) طالم سه شنبه و مقداري حوزه شهري سنگر ( شهرداري ) ز سنگر تربيت بدني دانشگاه 256
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) تصفيه خانه بزرگ رشت الف سنگر تصفيه 2 دانشگاه 257
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) انبار توزيع – بلوار  خرداد- مركز شهر سنگر و سنگر سنگر دانشگاه 258
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) مسيرجاده از سمت راست چهارراه كانال به بالا- فشارشكن كوچه مقدم دهبنه دستكش گيلان – انبار سيلو –  معابرنيروگاه ايحاگستر- پارك جنگلي سراوان بازارچه شهيد بهشتي سراوان = گذرخانعمو- گذرنجاري موشنگاه كچاير- نصراله آباد پيرسرا بازارچه شاه عباسي معدن شاه عباسي سازمان آب آقا سيدفاطمه – چاه آب جاده نيروگاه سيكل تركيبي گيلان،چاه اب شهر صنعتي در جاده نيروگاه الف سنگر- امامزاده هاشم سراوان دانشگاه 259
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) روستاهاي ميكال ، پيركوه،گرماور،عاشورآباد، گولك، وسمه جان، بن زمين، جليسه- پشكيجان، ديارجان- يرشلمان- كمني + روستاهايي از حوزه برق املش الف سياهكل پيركوه ديلمان 260
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) شهر ديلمان-و روستاهاي مسير به سمت جاده كارخانه سيمان تا ميكال -اسپيلي، كوه پس ، نوروز محله،و جاده هاي سياهكل و آسيابر   لاريخاني ، عين شيخ ، باباولي ، شاه شهيدان ، آسيابر و.. و سياهكل ديلمان ديلمان 261
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) روستاهاي بيدرون ، بخشي از لشكريان ، گوكه ، علي بيگ سرا ، مالده ب سياهكل سياهكل سياهكل 262
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) مركز شهر سياهكل تا پارك آبشوران و قبل بيمارستان غدير—(  بازار و مراكز اداري و تجاري شهر سياهكل ) و سياهكل مركزي سياهكل 263
  (ساعات 13تا00:51) حوزه سنگر: روستاهاي نصراله آباد، شيخ علي بست ، بازقلعه دژ +حوزه آستانه : روستاهاي خلشا و كاچا و بخشي از چهارده +حوزه سياهكل : مسير جاده سنگر بعد از روستاي فشتال ، روستاهاي پاشاكي ،ديسام ، چالشم ، ملكرود، خرارود، تازه آباد جنكا، دوستلات د سياهكل تازه آباد فشتال 264
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) بخشي از بلوار انصاري -بلوار آل بويه ، خيابان مظلوم ، ميدان ديلمان -جاده ديلمان و روستاهاي مسير ( توتكي ، كلنادان-بالارود-سوتگوابرو.. ) و روستاهاي جاده سنگر  كوجيل ، كلامسر تا  فشتال –بيمارستان غدير، مسكن مهر

كرف پشته–ان غدير

الف سياهكل لشكريان فشتال 265
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) خرفكل – چوبر كاظم آباد مبارك آباد ميرسرا لاسك كلوان ويسرود دورودخان امامزاده ابراهيم سياهكش – پده -ليفكوه –  سلمرز – بيجارسر- محرمان پلنگ پشت امامزاده اسحاق –  ويسرودابياري، اداره ارشاد ، ثبت احوال ب شفت امامزاده ابراهيم شفت 266
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32)  شالده تكرم برزوهندان قسمتي از كوزان جيرده فرشن – ناصرانكمسار بزرگ وكوچك سقاكسار سياهگلوندان خرطوم مژدهه چماچاه – سروان محله گيلده الف شفت جيرده شفت 267
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) پيرده چكوسر و كهنه گوراب شاد خال ز شفت رودپيش شفت 268
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) احمد سرگوراب نصيرمحله گنجار- شالما كبودشهر- لپوندان عليسرا توسه خرمكش         سياهمزگي مردخه لاقال- دوبخشر ه شفت سياهمزگي شفت 269
  (ساعات 13تا00:51) شهرك صنعتي شفت د شفت شهرك صنعتي شفت 270
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) كهنه گوراب پيرده شاهخال مرخال طالش محله فومن- دافسار-  كاسان- نوده-ملاسرا- آقا سيد يعقوب و كلاشم( روستايي ) ب شفت ملاسرا شفت 271
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71)  خيابان (هفده شهريور- وليعصر- ميرزاي شفتي بلوارمطهري  ) اداره تربيت بدني ميرمحله صيقل كومه نهزم

كوليسران ذوالپيران بلوار طالقاني- بيمارستان و فرمانداري و بانكها

ه شفت هفده شهريور شفت 272
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) كارخانه فولاد تيام ج شفت تيام شفت 273
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) اباتر از صومعه سرا : كوي آزادگان سيان گشته خيابان طالقاني رونكيان منوچهري عربان مركزبهداشت قصا بسرا كسما ء جيرمحله كسماء دهنده ميانده راسته كنار- كلسر- پاسكه پوستين سرا شارم زرگام- چمن مناربازار- پاتاوان اباتر- تالش محله كوده دو اب سر كليدبر ملاسرا شكرباغان معاف امندان اول طاهرگوراب ( روستايي ) ز صومعه سرا اباتر صومعه سرا 274
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) دانشكده كشاورزي كوي بيتا -بيمارستان امام خميني –  چاه آب 4 و 5 صومعه سرا زيبا شهر پارك ابريشم دانشكده منابع طبيعي مجتمع كارگاهي شهر صنعتي دليوندان – خطيبان چنه سر- چوبه كهنه سر كلكوه  و بيمارستان +فرمانداري الف صومعه سرا ابريشم صومعه سرا 275
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) اداره برق خيابان شهداء چاه آب شماره 2 كوي حسيني پناه خدمات چوبكيان زيده سرا تصفيه خانه و چاه آب اداره گاز فشخام ب صومعه سرا زيده سرا صومعه سرا 276
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11)  گلشهر- مجتمع نيلوفر چته سر- تربيت معلم كوي سماواتي اداره دارايي و كميته امداد ج صومعه سرا شهرك صومعه سرا 277
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) خيابان برشنورد – خيابان فرهنگ خيابان طالقاني خيابان جعفري – خيابان امام خميني – كوي اقدامي       بانكها و ادارت ب صومعه سرا صومعه سرا صومعه سرا 278
  (ساعات 13تا00:51)   شامپوسازي عربان صيقلان جيرمحله كسماء پيشخان از گم ايستگاه گاز سنگجوب طالش محله صيقلوندان نرگستان خراط محله لاكسار قسمتي از شيخ محله سياه درويشان پمپ آب هندخاله خمه سر- چمثقال گاو كده قاضده كلسر- فتحه سر- اسپند- چكور- طالش محله چكور   و كشتارگاه و مرغداري و سردخانه مطهر د صومعه سرا نرگستان صومعه سرا 279
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) حوزه شهري (تولم شهر- فلاح آباد و مرجقل و كلاشم و منبع اب حوزه شهري ) و حوزه روستايي(  مردخه كوچك، سياه تن- ماتك- ليفشاگرد- بريران- شيخ محله – هندخاله- صوفيان ده – نوخاله جعفري و اكبري- گاز گيشه – كيشستان- صيقلان ) ( روستايي ) و صومعه سرا تولمات صومعه سرا 280
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) بهمبر بيجاركن ضيابر طاهرگوراب ملكسر-  نوكاشت ج صومعه سرا خاني كنار صومعه سرا 2 281
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) فولاد پارس ديلم و خيابانهاي نارون يك الي چهار و سپيدار يك الي چهار ز صومعه سرا شهرك صنعتي صومعه سرا 2 282
  (ساعات 13تا00:51) نفوت واقعه دشت اسدآباد ليموده خاكيان منبع آب شهيد رسولي اشپلم كوي رهبر ورزشگاه تختي لادمخ پشت پارك كودك- رونكيان خيابان سردارجنگل كوي جهانگرد  و خ جعفري ( مركز فرماندهي + محل نماز جمعه)  – روستاهاي كاس احمدان و سپيران-اشتركام د صومعه سرا- فومن ورزشگاه نفوت 283
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32)  شعله پس كماء نفوتسياه اسطلخ كمامردخ سيمبر- سيمبرلادمخ بالابلگور پايين بلگور- پشت مسار

پشتير- رحيم آباد بقعه پورياي ولي تازه آباد تطف سه شنبه بازار مركيه نظام آباد خشت پل

پيرسرا سنگسر گوراب زرميخ مهويزان تطف چالكسر- سه سار ميانبر- پشتمخ سورمه

الف صومعه سرا- گوراب زرميخ گوراب زرميخ نفوت 284
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12)  انتهاي خ شهدا، ماورديان، الاگوراب، شنبه بازار، شيرتر، لولمان، اشكلن، اتورسرا، خشك نودعان، باغبانان، درج محله، زيده، شالتوك، آليان و ملارد ز فومن آليان فومن 285
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) شهرك آيت ا… بهجت اطراف باشگاه انقلاب شهرك آزادگان پيشده-بيمارستان امام مجتبي قسمتي از      كمربندي شكوري اداره بازرگاني و بنياد مسكن ز فومن بيمارستان فومن 286
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32)  شهرك امام -كمربندي شكوري خيابان بسيج خيابان مولوي كوچه افتخاري – پامسار و  قلعه كل الف فومن رينگ شهر فومن 287
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) شهرصنعتي كوچيچال و كارخانه نئوپان ( صنعتي ) ز فومن شهر صنعتي فومن 288

 

چهارشنبه 1397/04/27 آدرس گروه شهر نام فيدر نام پست رديف
پشتيبان اصلي
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91)  بلوار ابوذر، خ جانبازان، امامبر، خ جانبازان، شكارگوراب كردمحله گشت گوراب دارباغ كيش رودبار- سيدسرا كمال محله گشت رودخان گوراب پس سسطلان- سياه كش- ملسكام سيدآباد قلعه رودخان فرشه حيدرآلات خسرو آباد ب فومن گشت فومن 289
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) خيابان جانبازان كاشاني فلسطين شهيد بهشتي انتظام امام مطهري اطلاعات و فرمانداري و آب و       فاضلاب شهري ج فومن مخابرات فومن 290
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) ميدان ورودي فومن گل افزان سند نوده- كلده فلاح آباد-سه راهي بازارجمعه- سمت راست جاده بطرف رشت ازسه راهي بازارجمعه تا سه راهي رودپيش، گيگاسر-رودپيش-معاف محله تازه آباد رودپيش( شهري، اداري و صنعتي و مرغداري ) الف فومن- تولم شهر بازارجمعه فومن 291
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) كارخانه نئوپان فومنات ب فومن نئوپان 1 فومن 292
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) كارخانه نئوپان فومنات ب فومن نئوپان 2 فومن 293
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71)  خ جانبازان، خ ميثم تمار، منبعد روستايي ( سرابستان، حسين آباد، سنگ بيجار، كردآباد، عليسرا، للكام، كلفت، گراكو، ازبر،  بويين، پيشده، شاله، حلقه بسته، چيران، گوشلوندان، كيابان، مالوان، خسمخ، پير مومن سرا، لختكي ) ه فومن – شفت چيران فومن 294
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) قسمتي از قلعه كل پيش حصار خليل سرا شيرذيل حسين كوه شلكه بانان قصاب عليسرا امامزاده      

  تقي شولم كلرم كوچيچال مالكوان كاسي سرا كمادول اشكليك زردلچه سيخ بن لشكوهگيلوندرود- پامسار- آبرود ماسوله ( روستايي ) دانشگاه فني

و فومن – ماسوله ماسوله فومن 295
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71)  نصرت آباد شهر حويق شهر چوبر بازارچه پلاسي بازار لمير بازارچه ويزنه ه كرگانرود چوبر حويق 296
  (ساعات 13تا00:51) د كرگانرود خطبه سرا حويق 297
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) شيرآباد-اوتار محله – هيليس محله – سيدلر محله –  شاهگلدي محله و كرگانرود شهرك صنعتي حويق 298
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71)  خطبه سرا   بوره سرا سوست –   ليسرا شهر ليسار بازار قلعه بين   سياه كت ه كرگانرود كرگانرود سيار تالش 299
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11)  شهرك صنعتي كشلي ج كرگانرود كشلي سيار تالش 300
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) داخل شهر كلاچاي بطرف بازار روز كلاچاي ميدان نواب و مسجد صاحب الزمان- خيابان شهرداري ، ايسوم ، اسلام آباد،واجارگاه ، مسير گزافروز بطرف رحيم آباد تا دهكده قدس ، نعمت سرا – سلاكجان بزكويه- فبيل سرا ب كلاچاي كلاچاي رحيم آبادي 301
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) بلوار جلوي اداره برق  و اتوبان ( حد فاصل ميدان بار واجارگاه تا سكسيونر رينگ بستني سهيل ) ه كلاچاي نوده رحيم آبادي 302
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31)  شهر واجارگاه-سياهكلرود-جواهردشت-خشكرود و كلاچاي واجارگاه رحيم آبادي 303
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) مسير خيابان امام ( شهركلاچاي ) از پل داخل شهربطرف پمپ بنزين- شهرك انديشه –   ليمنجوب ،   هادي كياشهر –  قاضي محله-صياد محله جانباز محله –  شيرمحله و تازه آباد حسن سرا – مسير كلان كلايه تا آزاربن-  بيجارگاه الف كلاچاي- رحيم آباد پلرود رحيم آبادي 304
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) قسمتي از داخل شهركوچصفهان وجلوي اداره برق خيابان نواب ايمن آباد نويده ويشكاء سنگر- پيرموسي كتيك لاهيجان حشكوا سده كدوسرا ويشكاننك قسمتي از امشه وقسمتي از خمام رود ز كوچصفهان اداره برق كوچصفهان 305
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) –                     رودبار محله جيرسرا بلسبنه حسن آباد جعفرآباد مژده گيساوندان تورانسرا ملاسرا گورابسر     شكارسرا سياه صوفيان عليسرا- قمستي از نم نم آباد ودارسازي جوراب گيلان كيسه گيلان يارلون دلچه

–                     .. ايمن اباد

و كوچصفهان جعفرآباد كوچصفهان 306
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) شهر لولمان – جانكبر- طارمسر – چولاب- ابراهيم سرا- خالكي ( روستايي ) ه كوچصفهان لولمان كوچصفهان 307
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) بازاركوچصفهان – خيابان هاي عسگري ، رضانژاد ، بهشتي ، باهنر ، مطهري ، وحدت ، ميدان امام رضا و گاز در     كمربندي ج كوچصفهان مخابرات كوچصفهان 308
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) پشكه علي نوده آغوز كل وخشت مسجد كالمرز – فرشم مريدان قسمتي از شهر خشكبيجار بطرف خمام (  خيابانهاي شريعتي سردار جنگل بلوار نواب  ) آلمان محله سياه اسطلخ چوكده گالش محله تمل بلسكله پيرعليده الف كوچصفهان- خشكبيجار مريدان كوچصفهان 309
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) هندوانه پرده سر- گراكو- كنارسر- شيرايه- گيلوا- مامودان- ( روستايي ) و كوچصفهان- لشت نشاء ليموچاي كوچصفهان 310
  (ساعات 13تا00:51) حوزه لاهيجان :روستاهاي حسن بكنده – حسنعليده ، امير اباد،سحر خيز محله ، كهنه رودپشت و شرفشاده  +حوزه آستانه :روستاهاي  عسكر آباد ، انبار سر ، سليم چاف ،لوخ ، دستك ،محسن آباد دستك ، دهنه سر . د كياشهر و آستانه دستك كياشهر 311
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) حوزه آستانه :شهر كياشهر( بجز خيابان فلسطين شمالي و جاده دستك،شامل مراكز اداري و تجاري شهر ) تا ابتداي زيبا كنار ز كياشهر رجايي كياشهر 312
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) فرستنده راديويي داخلي و برون مرزي اميركياسر الف كياشهر فرستنده كياشهر 313
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) ميدان اصلي شهر وخيابانهاي  فلسطين شمالي وشهدا –دادگستري ، مجتمع فرهنگي ، بخشي از روستاي امير كياسر الف كياشهر كياشهر كياشهر 314
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) روستاهاي  نقره ده، لاكوژده، سالكده ، زارم كلايه ،  لسكوكلايه -( پمپ بنزين اجدادي  ) ب كياشهر نقره ده كياشهر 315
  (ساعات 13تا00:51)  خيابان فردوسي، خيابان آزادگان ، بخشي از بلوار امام رضا از ميدان بسيج تا گلستان 11، ( شركت نوشين و هتل ابريشمي ) د لاهيجان اداره برق لاهيجان 1 316
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) حوزه برق لاهيجان :بخشي از خيابان هاي  طالقاني توحيد و كشاورز-كمربندي حدفاصل ميدان گيل تا ميدان ابريشم -روستاهاي توستان ، بازكياگوراب ، —( بيمارستان سيدالشهدا، بيمارستان جديد پيروز ، پمپ بنزين صياد )+   حوزه برق  آستانه : روستاي نياكو، پينچاه ، سياهكوچه و لاهيجان اداره گاز لاهيجان 1 317
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) شهرك صنعتي توستان  و روستاي لاشيدان حكومتي و بخشي از روستاي توستان ،رسالت 28و شادهسر) الف لاهيجان توستان لاهيجان 1 318
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71)  بخشي از حسن بيگدشت و كوي ياسر  ، خيابان رسالت و روستاهاي حاج سليم محله و كوشال و نوبيجار و گورندان، كوچكده ( تصفيه خانه فاضلاب سپهر پشت و پمپاژ آب نوبيجار ) ه لاهيجان رسالت لاهيجان 1 319
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) حوزه شهرستان سياهكل : بخشي از ازبرم و نمكرودبار ( شهرك صنعتي ازبرم ، دانشگاه آزاد )+ حوزه شهرستان لاهيجان : بخشي از بوجايه و ليالمان ه لاهيجان و سياهكل ازبرم لاهيجان2 320
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) كوي يحيي آباد 20– متري حافظ ، خيابان تربيت معلم ، كوي آقا سيد محمد-بخشي از خيابان كاشف0 جنب مدرسه

عبدالرزاق ) ، كوي تاج مهري ،  خيابان منظريه انتهاي خيابان خرمشهر خيابا ن حزين خيابان شقايق-( بازارچه و تله كابين بام  سبز ) خيابان سعدي ( هتل تعطيلات ) و روستاهاي  كوبيجار بيجارباغ -كتشال سطلسر و بخشي از زميدان

و لاهيجان بام سبز لاهيجان2 321
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) حوزه لاهيجان: روستاهاي ناصركياده ، كچلام، سراجار، نوشر، كورنده، ايوان استخر +حوزه لنگرود روستاهاي  خالكياسر +پاپكياده +بخشي از چاف الف لاهيجان خالكياسر چمخاله 322
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) حوزه آستانه : روستاهاي داخل ، گوهردان +حوزه لاهيجان :شهررودبنه و روستاهاي  پهمدان ، ايشكا پهمدان ، شيرجو پشت اكبرآباد- باركوسرا- بالارودپشت، بين كلايه،شيخ علي كلايه الف آستانه اشرفيه و لاهيجان رودبنه لاهيجان 1 323
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) حوزه آستانه : روستاي  تجن گوكه  و اميرهنده اميرسلطان     +    حوزه لاهيجان : بخشي از خيابان طالقاني و ميدان جمهوري ،غريب آباد ، جموري 41 ، كوچه گلستان و بلوار انصاري ، حاجي آباد روستاهاي توت كله ، بازكياگوراب ، سل كول ، ايشكا-چفل-(دادگستري ،سپاه پاسداران ،پمپاژ آب بازكياگوراب ، مسكن مهر ) ب لاهيجان-آستانه اشرفيه سياهكل لاهيجان 1 324
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) بخشي ازخيابان شهدا ( ميدان شهدا تا بازارروز  4)، خيابان شهيد فهميده ( ميدان فيض به سمت امير شهيد ) بخشي از  خيابان استقلال(  مخابرات قديم ) -بخشي از خيابان امام  حوالي خيابان ملت خيابان قيام و حشمت  خيابان 22 آبان ––(بيمارستان 22 آبان،ورزشگاه شهدا،مركز مخابرات-مجتمع اپادانا،  ) ب لاهيجان شهداء لاهيجان 1 325
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) بخشي از بلوار امام رضا پمپ بنزين نيكان تا ميدان شيخ زاهدو ميدان شيخ زاهد تا ميدان گيل -ابتداي جاده لنگرود

روستاهاي بيجاربنه ، نخجير كلايه ، بخشي از  ليالستان ، گوهر سرا ، شيخانبر(  كارخانه سيبك سازي ، دامياران ،  )

ج لاهيجان شيخ زاهد لاهيجان 1 326
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) ميدان برق ، بخشي از خيابان طالقاني ، خيابان جمهوري (  ميدان جمهوري تا ميدان چاي   ) بخشي از خيابان امام(  مجتمع پارادايس تا ميدان انتظام  ) كوي بازارچه منجمي ، سازمان چاي ب لاهيجان طالقاني لاهيجان 1 327

 

چهارشنبه 1397/04/27 آدرس گروه شهر نام فيدر نام پست رديف
پشتيبان اصلي
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) حوزه شهرستان لاهيجان: بخشي از بوجايه و بلوار ديلمان خيابان كياموسوي-ميدان  عاقليه – ميدان انتظام (  ستاد نيروي انتظامي ) و خيابان كاشف غربي، كوي پردسر و كاروانسرابر ،  و بخشي از خيابان شهيد كريمي ( كوچه توكلي و ساختمان پزشكان  ) ه لاهيجان پل خشتي لاهيجان2 328
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) حوزه سياهكل :روستاي قره خان محله  + حوزه لاهيجان : بخشي از روستاي ليالمان ج لاهيجان چوشل لاهيجان2 329
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) خيابان سردارجنگل-ميدان وحدت تا ميدان معلم ، خيابان انقلاب و كوچه برق ، بخشي از خيابان خرمشهر، بخشي از خيابان بهشتي حوالي ميدان معلم و آسيد حسيت تا كوچه شيشه گران – ( بيمارستان شفا،  ) ز لاهيجان سردارجنگل لاهيجان2 330
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) بخشي ازبوجايه ، شهرك فرهنگيان ، كوي آزادگان خيابان تربيت ، كوي هفت تير( يوسف آباد ) بخشي از روستاي سوستان  و…( آموزشكده فني رجايي-دانشگاه آزاد) و لاهيجان فياض لاهيجان2 331
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) بخشي از خيابان ادب   و بلوارامام رضا (از  گلستان 11  تا پمپ بنزين نيكان ) ، خيابان شيخ زاهد ، بازارچه استخر ، شهرداري – روستاي بيجاربنه بالا و بخشي از كوي ياسر الف لاهيجان كمربندي لاهيجان 1 332
  (ساعات 13تا00:51) مركز شهر سياهكل تا پارك آبشوران و قبل بيمارستان غدير—(  بازار و مراكز اداري و تجاري شهر سياهكل ) د لاهيجان-سياهكل لاهيجان سياهكل 333
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) حوزه لاهيجان : روستاهاي  سوخته كوه- ليالمان- چمندان، تموشل ، ميان محله گلرودبار ، زندان تموشل -منبع آب و پمپاژ  شكاكم +حوزه  سياهكل : روستاهاي  چوشل ، نمكرودبار ، زيارتگاه ، روبرابر، ازبرم ، ليش ز لاهيجان كوهپايه لاهيجان2 334
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) بخشي از كوي سردار جنگل ( بازارچه كوي زماني  ) ، خيابان رزمندگان ، شهرك جانبازان ،خيابان تربيت بعد از تربيت

8 ،شهرك نسيم (  نمكايه  )روستاهاي كوهبنه ، آهندان ، زاكله بر ، چهلستون ، كوره بر، سوستان بالا ، مرادهنده

رحيم آباد، گمل، زميدان ، سرچشمه ، شير نسا ،فيدره ،  كوره ،

و لاهيجان-سياهكل كوه بنه لاهيجان2 335
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) پارك فجرپارك بازار ، بلوار شورا ( فرمانداري- اداره پست- دادگستري  ) ميدان شهيد نوراني-بلوار عبدالكريمي

(پمپ بنزين- بيمارستان اميني )

ز لنگرود بلوار انصاري 336
  (ساعات 13تا00:51) بخشي از بلوار امام-خيابان بهشتي ،ميدان مصلي ، سه راه چمخاله ، خيابان مدرس ، بخشي از خيابان طالقاني ( مسجد جامع ، بازار، مخابرات  ) ، بخشي از انزلي محله د لشت نشا پادگان لشت نشاء 337
  (ساعات 13تا00:51) بخشي از كوي درويشانبر ، بلوار فردوس ، وادي ،ليلاشهر ، بخشي از انزلي محله، راه پشته د لشت نشا كوچصفهان لشت نشاء 338
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) حوزه شهرستان لنگرود : كل شهر كومله ( مراكز اداري و تجاري  ) و پمپاژ آب لات محله و روستاهاي سالكويه ، سلوش ،گولاك محله  +حوزه شهرستان املش : بخشي از روستاي چماقستان (  چمنستان ) و لشت نشا كياشهر لشت نشاء 339
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91)  خيابان هاي داخل شهر لشت نشاء توچاه فخرآباد- سادات محله ليچاه زهنده   پيچاه – لاشه – گنجا محله – خشكرود ب لشت نشا لشت نشاء لشت نشاء 340
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) اسطلك – چپك ناظمي- شفيع محله- علي بوزايه- رودپشت – كوريجان-جوركويه -نوشر- بلسكله – گيلوا محله- جيركويه ج لشت نشا- خشكبيجار خشكبيجار لشت نشاء 341
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) كوي امام رضا دهسر- توچاه آلمان جيرهنده زهنده خاكي كروفيل لاشه بلكده نورودماشك – لفوت پايين الف لشت نشاء – آستانه لاشه لشت نشاء 342
  (ساعات 13تا00:51) بخشي از بلوار امام-خيابان بهشتي ،ميدان مصلي ، سه راه چمخاله ، خيابان مدرس ، بخشي از خيابان طالقاني ( مسجد جامع ، بازار، مخابرات  ) ، بخشي از انزلي محله د لنگرود بيمارستان انصاري 343
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) بخشي از كوي درويشانبر ، بلوار فردوس ، وادي ،ليلاشهر ، بخشي از انزلي محله، راه پشته ج لنگرود درويشانبر انصاري 344
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) حوزه شهرستان لنگرود : كل شهر كومله ( مراكز اداري و تجاري  ) و پمپاژ آب لات محله و روستاهاي سالكويه ، سلوش ،گولاك محله  +حوزه شهرستان املش : بخشي از روستاي چماقستان (  چمنستان ) ه لنگرود و رودسر رودسر انصاري 345
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) جاده سالكويه – كيا كلايه – – خيابان شهيد رجايي – ميدان الغدير ج لنگرود گلشهر انصاري 346
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) حوزه لاهيجان :جاده لنگرود بعد از از ميدان شيخ زاهد تا ديزبن  بخشي از روستاي ليالستان و ديزبن(  سي ان جي ديزبن، مجتمع ليان، M R I فارابي ،بيمارستان ميلاد، هتل فجر ، دانشگاه پيام نور، هتل رسپينا، هتل البرزو… )+  حوزه  لنگرود : ميدان كشاورز تا ميدان املاكي ،بخشي از بلوار دهگان(  سي ان جي ميدان املاكي ،پمپ بنزين، دانشگاه ازاد ) و مسير جاده لاهيجان  روستاهاي ديوشل ، طالش محله ( چاي نوشينه  ) ج لاهيجان و لنگرود لاهيجان انصاري 347
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31)  ستاد  فرماندهي نيروي انتظامي در بلوار حافظ- تامين اجتماعي -كوي درويشانبر روستاهاي نالكياشر و جدانوكر و لوكلايه و كوشالشاه و شهر صنعتي نالكياشر و…+حوزه لاهيجان روستاي متعلق محله ارباستان و لنگرود لنگرود انصاري 348
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) حوزه لنگرود: بلوار كشاورز – جاده ليلاكوه- ( دانشكده پرستاري-دانشگاه  قدير)شهر اطاقور، روستاهاي  ليلاكوه ،

بالاسرا ، پرشكوه ، ملاط، ابچالكي ،  مريدان، حاجي سرا ليسه رود-حاجي سرا  و   اطاقور- كابيجار- پروش-(  پادگان مريدان- شهرك صنعتي اطاقور ) +حوزه لاهيجان روستاي سياهرودبار و بخشي از عطاكوه( سايت مخابرات آبشار  و نظامي و شركت گاز   )

الف لنگرود ليلاكوه انصاري 349
(ساعات 11تا00:31) (ساعات91 تا 00:12) شهرچمخاله و بخش اعظم شهر چاف و روستاهاي گالشكلام ، كمال الدين پشته ، حسين اباد چاف ز لنگرود چمخاله چمخاله 350
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) خيابان هاي سعدي، رجايي ،  ميدان امام حسين ( كياكلا )، بلوار آزادگان، چالكياسر، بخشي از خيابان طالقاني و مطهري، سبزه ميدان ، (  آتش نشاني، بيمارستان اميني، كشتارگاه صنعتي ) ج لنگرود كليدبر چمخاله 351
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71) خيابان ازادي +بلوار جمهوري (  جاده چمخاله  ) ،از ميدان بسيج تا پلت كله -سردخانه پارس ه لنگرود گمركات چمخاله 352
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) بخشي از انزلي محله، صحراتخته پل ،  كاسه گر محله روستاهاي صيدر محله (  سادات محله  ) ، حسن آباد ، بازارده ، موبندان ، و لنگرود نالكياشر چمخاله 353
  (ساعات 13تا00:51) جاده رودسر از پمپ بنزين درياسر، كل  شهر  شلمان و  روستاهاي مسير تا پل وليسه-روستاهاي يعقوبيه ، گلسفيد، قاضي محله ، درياسر، فتيده ، گالشخاله ، درياكنار – د لنگرود – شلمان درياسر چمخاله 354
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) پارك فجر ومسكن مهر لنگرود و لنگرود مسكن مهر انصاري 355
  (ساعات 13تا00:51)  خيابان هاي آسمانسراي 1 و 2 و 3 در شهرك صنعتي لوشان د لوشان شهرصنعتي 1 لوشان 356
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) شفاف شيمي و آهن و فولاد لوشان و لوشان شهرصنعتي 3 لوشان 357
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) پمپاژ شهرصنعتي خيابان ورودي بلوار امام سياه تپه وچاه آب روستاي پاچنار- قره تيكان قسمت      جنوبي خيابان شهيد ميرزايي طارم سفلي حوزه قزوين ج لوشان لوشان لوشان 358
(ساعات91 تا 00:12) (ساعات15تا00:71)  كارخانه سيمان 003 تني كوي شهيدچمران ترك نشين تپه مقصوديه شهرك 13 خرداد قسمت شمالي خيابان شهيد ميرزايي  . ه لوشان سيمان لوشان 359
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32)  خيابان هاي زيتون  1 الي 7 وآينده سازان الف لوشان شهر صنعتي 2 لوشان 360
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91)  كارخانه فراشن چاه آب فلمن- ( آب شهرمنجيل )جمال آباد روستاي حلاج ب لوشان- منجيل جمال آباد لوشان 361
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) روستاي بيورزن نمك آوران كرماك-  معدن سنگرود- پارودبار- پاكده جيرنده كليشم داماش الف لوشان -جيرنده سنگرود لوشان 362
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) پاشكم،سياهرود،شاندرمن،چاله سرا،امامزاده شفيع،طالب دره ج ماسال امامزاده شفيع ماسال 363
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32)  بيمارستان ماسال الف ماسال بيمارستان ماسال 364
  (ساعات 13تا00:51) –                    شهر شاندرمن امام زاده شفيع قران فلورجان پيرسرا سياهكوه پلنگ سرا كفودمژده نيلاش

–                    انجيلان سياهدوله شيخ نشين كوره جان چاله سرا طالبدره بي تم دران توسه سرا برگ سراپاشكم چماچار مير محله دليجان شالكه دره سر سياهمرد

د ماسال شاندرمن ماسال 365
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32)  گيله سرا مشكه زرين دول كيش خاله شهرك آزادگان   خطبه چر لوحه سرا سنگ بست درخانه ميله سرا وشمه سرا كوچيكام گندزر سراكه مهديخان الف ماسال شهرك صنعتي ماسال 366
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) محله گاميشان ورميه دوله ملال پيرسرا طاسكوه ميرمحله وردم شالمان طبق سرا نساء ليپا ماسوله خان            – آسياريسه خانقاه بر كيشه خان   – دوله كوه تيرسراسيل محلهسليم اباد آهكلان ج ماسال ضيابر ماسال 367
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91)  

كل شهرماسال بغير از خود بچر لوحه سرا سنگ بست درخانه ميله سرا قسمتي از حاشيه رودخانه و جاده جوكا

ب ماسال ماسال ماسال 368
(ساعات17تا00:91) (ساعات 11تا00:31) .علي آباد پائين ( قديم  )علي آباد بالا( جديد ) نيروگاه بادي       و منجيل گيلوان منجيل 369
(ساعات15تا00:71) (ساعات9 تا 00:11) محوطه سد سپيدرود جنب تونل خيابان هاي  امام خميني ، منتظري ، ابوريحان ، بهشتي ، شريعتي ، كوي كارگران ج منجيل منجيل منجيل 370

 

چهارشنبه 1397/04/27 آدرس گروه شهر نام فيدر نام پست رديف
پشتيبان اصلي
(ساعات 13تا00:51) (ساعات21تا00:32) هرزويل بالا و پايين پادگان نيرو دريايي و زميني الف منجيل – لوشان پادگان لوشان 371
(ساعات9 تا 00:11) (ساعات17تا00:91) كارخانه نورد تصفيه خانه فاضلاب داخل شهرك صنعتي حسن رود ب انزلي نورد حسن رود 372