برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 6 اسفند 98 اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،پس از اینکه روز گذشته تمامی پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت لغو شد،امروز تعدادی از این پروازها از مبدا شیراز،تهران،مشهد و بندرعباس صورت می گیرد.

برنامه پروازهای این فرودگاه برای امروز به شرح زیر است:

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
سه شنبه ۱۰:۲۵ کاسپین CPN6962 مشهد باطل شد MD82
سه شنبه ۱۱:۰۰ آسمان IRC646 بندرعباس تاخیر B737-400
سه شنبه ۱۲:۴۵ ایران ایرتور IRB927 کیش باطل شد MD82
سه شنبه ۱۶:۱۰ آتا TBZ5700 مشهد طبق برنامه MD82
سه شنبه ۱۶:۴۰ ایران ایر IRA3333 تهران باطل شد ATR-72-200/210
سه شنبه ۱۷:۱۵ ایران ایر IRA245 تهران باطل شد MD82
سه شنبه ۱۸:۱۰ ایران ایرتور IRB904 مشهد باطل شد MD82
سه شنبه ۱۹:۰۰ آسمان IRC844 تهران طبق برنامه ۱۰۰
سه شنبه ۱۹:۳۵ آسمان IRC3940 شیراز طبق برنامه ۱۰۰
سه شنبه ۲۲:۱۵ ایران ایر IRA453 مشهد باطل شد MD82
زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
سه شنبه ۱۱:۲۵ کاسپین CPN6963 مشهد باطل شد MD82
سه شنبه ۱۱:۴۵ آسمان IRC647 بندرعباس تاخیر ۷۳۷-۲۰۰
سه شنبه ۱۳:۳۰ ایران ایرتور IRB926 کیش باطل شد MD82
سه شنبه ۱۷:۰۰ آتا TBZ5701 مشهد طبق برنامه MD82
سه شنبه ۱۷:۱۵ ایران ایر IRA3332 تهران باطل شد ATR-72-200/210
سه شنبه ۱۸:۰۰ ایران ایر IRA452 مشهد باطل شد MD82
سه شنبه ۱۹:۰۰ ایران ایرتور IRB926 کیش باطل شد MD82
سه شنبه ۱۹:۳۰ آسمان IRC845 تهران طبق برنامه ۱۰۰
سه شنبه ۲۰:۱۰ آسمان IRC3941 شیراز طبق برنامه ۱۰۰
سه شنبه ۲۲:۵۰ ایران ایر IRA244 تهران باطل شد MD82