عضو شورای شهر رشت در خصوص انتخاب شهردار این شهر گفت:قرار بر اين شد كه ٥ نفر از اين اعضا مورد بررسي بيشتري قرار گيرند و در خصوص آنها كارشناسي هاي لازم صورت گيرد و در نهايت تصميم گيري شود.

جلال الدين محمد شكريه در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان از رشت با اشاره به معیارهای انتخاب شهردار و بیان اینکه معيارها و نظراتدر بین اعضا متفاوت است اظهار داشت: از مهم ترين نكاتي كه توسط اعضا به اجماع رسيده فعال بودن شهردار منتخب است.

عضو شورای شهر رشت افزود: تحصيلات مرتبط، سابقه مديريتي ،اعتقاد به اجراي مصوبات شورا،فردي عمل نكردن و احترام به اعضاي شورا از ديگر مواردي است كه شهردار بايد به آنها پایبند باشد.
شكريه با تاکید بر اینکه  ايجاد امنيت شغلي در بین پرسنل شهرداري از وظايف شهردار است خاطرنشان کرد:پويا بودن شهرداری كه صاحب سبک و نظر باشد و همچنين ارتباط آن با مدیران استاني و حس مسئوليت پذيري از آيتم هايي است كه شهردار منتخب بايد به آنها توجه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ٢٣ تا ٢٥ نفر برای تصدی پست شهرداری رشت مورد مصاحبه اعضای شورا قرار گرفتند افزود: بر اساس اجماع اعضاي شورا قرار بر اين شد كه ٥ نفر از اين اعضا مورد بررسي بيشتري قرار گيرند و در خصوص آنها كارشناسي هاي لازم صورت گيرد و در نهايت تصميم گيري شود.
شكريه خاطرنشان كرد:در انتخاب شهردار به هيچ وجه عجولانه تصميم گيري نمي كنيم بلكه در نظر داريم به دور از تصمیمات احساسي با يک خرد جمعي به نتيجه واحد برسيم .
رئيس اتاق اصناف استان گيلان در خصوص تركيب كميسيون هاي شوراي اسلامي شهر رشت و حضور خود در این کمیسیون ها بيان داشت:در اين خصوص فرم هايي توزيع شد كه بزودي اعضاي شورا با توجه به درخواست هايشان تركيب ها را مشخص خواهند كرد.

عضو شورای شهر ادامه داد: هدف بنده كمک به مجموعه شهرداري و شهروندان عزيزمان است و هر جا حضور داشته باشم سعي ميكنم وظايف خودم را به نحو احسنت انجام دهم.
شکریه در پایان با اشاره به مسائل مطرح شده پیرامون عدم امکان حضور همزمان وی در شورای شهر و اتاق اصناف ،این حواشی را احساسی و خارج از چهارچوب قانون عنوان کرد.