در طي يكسال گذشته عملكرد استان گيلان در شاخص‌هاي مهم در بخشهاي مختلفي چون امور بازرگاني داخلي و توسعه خارجي، پرداخت تسهيلات تبصره۱۸ و... رشد چشمگيري داشته است.

به گزارش واحد روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي گيلان،دولت سيزدهم برنامه‌ها و پروژه‌هاي خود را در بخش صنعت بر تحقق شعار «پشتيباني و مانع زدايي متمركز كرده است. و در همين راستا،در زمينه‌هاي مختلفي چون تأمين منابع مالي، تأمين ارز واردات مواد اوليه و ماشين آلات، توسعه زيرساخت‌هاي توليد، تدوين و تصويب بسته رفع موانع توليد و… اقدامات مهمي انجام داده است.

در همين راستا، عملكرد استان گيلان نيز در شاخص‌هاي مهم در بخشهاي مختلفي چون امور بازرگاني داخلي و توسعه خارجي، پرداخت تسهيلات تبصره۱۸ و… رشد چشمگيري داشته است.

عملكرد دولت سيزدهم طي يكسال گذشته در بخش صنعت

طي يكسال گذشته، تعداد پروانه كسب شده صادره ۲۵۳۸۶ فقره، ۶۳۴۶۵فقره اشتغال جديد و ارزش ۸۴۲ ميليون دلار صادرات و ۱۲۷۴ ميليون ريال واردات در بخش صنعت بوده است.

همچنين، مبلغ ۲۲۸۴۵ ميليارد ريال تسهيلات رونق توليد پرداخت شده كه سهم استان در كشور ۱۱ درصد  بوده و كه توانسته رتبه سوم در تعداد و رتبه پنجم در مبلغ پرداختي را به خود اختصاص دهد.

 مبلغ پرداختي از تسهيلات تبصره ۱۸ نيز ۶۷۸۰ ميليارد ريال بوده است.

در حوزه بازرگاني داخلي نيز عملكرد دولت در استان تعداد كل واحدهاي صنفي ۱۳۴۲۷۰ واحد، و جلسات كميسيون نظارت برگزار شده بيش از ۶۰ جلسه و تعداد مجوزهاي مشاغل خانگي ۴۵۹ مي‌باشد.

در بخش شهركهاي صنعتي استان نيز دولت سيزدهم در تأمين آب و برق شهرك‌ها، تجهيز تأسيسات و بهره‌برداري از تصفيه خانه جهت جلوگيري از مسائل زيست محيطي اقدامات مهمي را انجام داده است.

جهت رفع مشكلات كمبود آب و برق شهركهاي صنعتي و توسعه كار بخشهاي مختلف تأمين آب شهرك صنعتي سفيدرود در دستور كار دولت قرار گرفت و طي يكسال عملكرد دولت سيزدهم، تأمين آب شهرك صنعتي مذكور ۶,۳ درصد افزايش داشته، همچنين تأمين برق شهرك صنعتي سفيدرود و لاهيجان نيز ۷.۱ درصد افزايش يافته، به عبارتي از ۲۸۲ مگاوات در سال ۱۴۰۰ به ۳۰۲ مگاوات در مرداد ۱۴۰۱ رسيده است.

جهت رفع مسائل زيست محيطي و جلوگيري از ورود آلودگي به محيط، مدول تصفيه خانه راه‌اندازي شده و طي اين دوره يكساله با ۹,۱ درصد افزايش از ۱۱ مدول به ۱۲ مدول افزايش يافته است.

مهمترين اقدامات دولت سيزدهم در بخش صنعت

راه اندازي مجدد ۲۰ واحد صنعتي تعطيل در استان

وجود ۵۲ معدن فعال و داراي پروانه بهره‌برداري و اشتغال ۷۰۰ نفر در بخش معدن استان گيلان

شروع فاز سرمايه‌گذاري ۱۲۵ طرح صنعتي با سرمايه‌گذاري بيش از ۱۸۰۰۰ ميليارد ريال و پيش بيني اشتعال‌زايي ۴۹۰۰ نفر در استان.

بهره‌برداري از ۴۴ واحد صنعتي جديد با سرمايه‌گذاري بيش از ۸۴۰۰ ميليارد ريال و اشتغال ۱۰۰۰ نفر از ابتداي سال جاري در استان.

راه‌اندازي مجدد كارخانه پوشش كه در حال حاضر با ظرفيت پايين شروع به فعاليت كرده و اقدامات لازم تبديل اين مجموعه به‌ شهرك تخصصي نساجي شمال كشور در دست پيگيري است.

افزايش ۲,۷ درصدي فاز عملياتي شهرك صنعتي سفيدرود (تجهيز و آماده سازي زمين جهت بهره‌برداري) به بيش از ۱۵۰۰هكتار

صدور ۱۹۵ پروانه بهره‌برداري صادرشده با ۱۶۹۱۲ ميليارد ريال سرمايه و تعداد ۲۱۹۱ اشتغال

صدور ۱۷۳جواز تأسيس صادرشده يا ۴۱۸۲۳ ميلياردريال سرمايه و ۴۳۳۰ اشتغال

صدور ۵۱ جواز طرح توسعه صادرشده با ۱۴۶۸۵ ميليارد ريال سرمايه و ۱۲۳۵ اشتغال مجوز