بر اساس گزارش مركز آمار ايران،گيلان در تيرماه امسال پايين ترين نرخ تورم ماهانه را در بين ۳۱ استان كشور داشته و علاوه بر اين طي يكساله دولت سيزدهم درآمدهاي عمومي استان ۵۱ درصد افزايش يافته و نرخ بيكاري نزولي شده است.

به گزارش واحد روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي گيلان،بررسي نرخ بيكاري افراد ١٥ ساله و بيش‌تر  در استان گيلان نشان مي‌دهد كه در بهار ۱۴۰۱معادل ۲/۹ درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار) كشور بيكار بوده‌اند.

بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري كشور حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠)، ۴/۰ درصد افزايش يافته است. نرخ بيكاري استان گيلان در بهار ۱۴۰۱ برابر با ۷ درصد بوده كه نسبت به بهار ۱۴۰۰، ۰,۵ درصد كاهش نشان مي‌دهد.

در تير ماه ۱۴۰۱ عدد شاخص كل براي خانوارهاي كشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۵۰۴,۳ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۴.۶ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

 در اين ماه، استان گيلان با نرخ تورم ماهانه ۳/۳ درصد، كمترين نرخ تورم ماهانه را در بين ۳۱ استان كشور داشته است.

درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) براي خانوارهاي كشور ۵۴ درصد مي‌باشد. تورم نقطه به نقطه استان گيلان در تير ماه سال جاري برابر با ۵۳,۱ درصد بوده كه از اين حيث در جايگاه هفتمين استان داراي كمترين نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گرفته است.

نرخ تورم دوازده ماه منتهي به تير ماه ۱۴۰۱ براي خانوارهاي كشور به عدد ۴۰,۵ درصد و در استان گيلان به ۴۱.۵ درصد رسيده است. بر اين اساس، استان گيلان از نظر نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به تير ماه ۱۴۰۱ در جايگاه چهاردهمين استان داراي پايين‌ترين نرخ تورم قرار گرفته است.

درآمدهاي مالياتي وصول شده استان در يك ساله منتهي به تير ماه سال ۱۴۰۰ برابر با ۹۲۶۱ هزار ميليارد ريال است كه در دوازده ماه منتهي به تير ۱۴۰۱ با ۴۹ درصد افزايش به ۱۳۸۳۶ هزار ميليارد ريال رسيده است. در همين مدت، درآمدهاي عمومي وصول شده با حدود ۵۱ درصد رشد، از ۹۷۵۴ ميليارد ريال به ۱۴۶۸۵ ميليارد ريال افزايش يافته است. وصولي ساير درآمدهاي استان نيز با افزايش ۷۲ درصدي از ۴۹۳۲۹۵ ميليون ريال به ۸۴۸۹۵۱ ميليون ريال افزايش نشان مي‌دهد.