در این حادثه راننده خودرو دچار مصدومیت از ناحیه قفسه سینه شده بود که جهت درمان به بیمارستان انتقال یافت.

به گزارش ندای گیلان،این حادثه در ساعت ۱:۱۸ دقیقه امروز ۱۱ آذر ۹۸ به مرکز ستاد فرماندهی ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده شد که سریعا ۳ آتش نشان بهمراه یکدستگاه خودروی اطفایی و نجات به محل حادثه واقع در بلوار شهید بهشتی رشت- روبروی استقامت یک اعزام کردند.

همین گزارش حاکی است: خودروی سواری  پس از انحراف از خیابان و برخورد شدید با تیر چراغ برق در پیاده رو متوقف شد.

شایان ذکر است: آتش نشانان پس از خارج کردن مصدوم از داخل خودرو و تحویل آن به عوامل اورژانس  و ایمن سازی و پاک سازی محل حادثه به ایستگاه مربوطه بازگشتند.

گفتنی است: در این حادثه راننده خودرو دچار مصدومیت از ناحیه قفسه سینه شده بود  که جهت درمان به بیمارستان انتقال یافت.