مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از رویکرد جدید دولت در احیای واحدهای تملک شده به عنوان نجات منابع و سرمایه‌های کشور یاد نمود و تاکید کرد: احیاء واحدهای راکد صنعتی گیلان باعث اشتغال بیش از ۲۰ هزار نفر خواهد شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،تیمور پورحیدری در جلسه ستاد احیاء واحدهای تعطیل و افزایش ظرفیت واحدهای نیمه فعال در گیلان که با حضور معاون سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران و نماینده نهاد ریاست جمهوری و معاون اقتصادی استانداری برگزار شد، گفت: برای رهایی و گره گشایی بخش تولید از چالش‌های پیش رو به شدت نیازمند عزم جدی بانک ها هستیم تا این همراهی باعث احیاء و تقویت حوزه تولید گردد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از رویکرد جدید دولت در احیای واحدهای تملک شده به عنوان نجات منابع و سرمایه‌های کشور یاد نمود و تاکید کرد: احیاء واحدهای راکد صنعتی گیلان باعث اشتغال بیش از ۲۰ هزار نفر خواهد شد.

وی با بیان اینکه در فاز اول امسال؛ احیاء و راه اندازی ۶۸ واحد تعطیل در برش استانی در دستور کار و تکلیف خود داریم، اظهار داشت: در کمیته های مختلف کارشناسی آخرین وضعیت و موانع واحدهای تعطیل و تملک شده به صورت حقوقی و فنی بررسی و برای تعیین تکلیف نهایی به کمیته های ستاد احیاء آورده می‌شوند تا با حضور بانک های مرتبط و نهادهای ذیربط اقدامات اجرایی صورت پذیرد.

مدیرکل صمت گیلان خواب سرمایه های صنعتی را غیر منطقی و خسارت‌بار دانست و گفت: برای همگان واضح است که خاموشی خط تولید و فرسایش ماشین آلات و توقیف کارخانجات هیچ پشتوانه و قاعده ارزشمندی برای اقتصاد این مرز و بوم ندارد و قطعاً پویایی صنعت باعث ارزش افزوده و ایجاد اشتغال و کمک به تحول اقتصادی خواهد