سید محمد احمدی اظهار داشت: برای کاهش آسیب های اجتماعی ، باید کارهای پژوهشی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش ندای گیلان،سید محمد احمدی روز چهارشنبه در جلسه شورای اجتماعی و امور بانوان شهرستان رشت اظهار داشت: برای کاهش آسیب های اجتماعی ، باید کارهای پژوهشی مورد توجه قرار گیرد و برای این کار مهم بایستی از دانشگاهیان بهره بگیریم.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع مهم پیشگیری بیش از هر چیز دیگر برای کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت: پیشگیری راهکاری قابل توجه برای کاهش آسیب های اجتماعی است.
احمدی بیان داشت: طلاق یکی از آسیب های اجتماعی در جامعه است که ازدواج های موفق راهکاری برای کاهش آن است بنابراین برای برخورداری از این نوع ازدواج ها بایستی شیوه های مختلفی از جمله مشاورهای متفاوت و متنوع مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان نقش آموزش در کاهش آسیب های اجتماعی خاطرنشان کرد: بایستی با ارائه آموزش های لازم برای کاهش این آسیب ها اقدام شود و مبنای ما در آموزش نیز تغییر نگرش و توجه به این مهم است.
فرماندار شهرستان رشت با تاکید بر ضرورت توجه به نسخه های محلی برای مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت: برای مقابله با آسیب های اجتماعی، نسخه ملی جوابگو نیست.معاون سیاسی – اجتماعی فرماندار شهرستان رشت نیز در این جلسه در سخنانی با بیان این که شورای اجتماعی به منظور مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی تشکیل می شود، گفت: شناسایی، مدیریت و ساماندهی این آسیب ها وظیفه این شوراست.
علیرضا انصاری افزود: آسیب های اجتماعی به مجموعه رفتارهایی اطلاق می شود که با موازین قانونی، عرفی و اجتماعی یک جامعه در تعارض باشد که البته ناهنجاری جزء لاینفک جامعه انسانی است، بنابراین اگر گستردگی این ناهنجارها به گونه ای باشد که آسیب ها صدماتی به منابع انسانی و منابع مالی یک جامعه ایجاد کند، آن زمان تحت عنوان آسیب های اجتماعی برای مهار آن نیاز به اتخاذ تدابیری است.
وی تهیه نقشه راه از آسیب های اجتماعی را قابل توجه دانست و اظهار داشت: بایستی با تهیه نقشه راه آسیب های اجتماعی شناسایی، اولویت بندی، راهکارها مشخص و سهم هر دستگاه در نظر گرفته شود و بهترین راه شناسایی آسیب های اجتماعی، بررسی محلاتی است.