مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان گفت: برای مدیریت تقاضا و مصرف درجهت تامین برق مطمئن و پایدار ، باید از تمامی ظرفیت ها استفاده کرد.

به گزارش  ندای گیلان از رشت، بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با اشاره به پیک تابستان سال جاری گفت: با توجه به تابستان سخت پیش رو، باید به درستی از تمامی ظرفیت ها برای مدیریت تقاضا و مصرف و عبور موفق از پیک تابستان استفاده کرد و این مهم مستلزم هم اندیشی، تلاش حداکثری، مشارکت و برنامه ریزی است.

داراب زاده با اشاره به روند استمرار افزایش مصرف برق در کشور، تصریح کرد: در واقع باید از همه ظرفیت ها و بخش های موجود برای مدیریت تقاضا و مصرف استفاده مطلوب کرد.

وی افزود: جلب مشارکت صدا و سیما و سایر رسانه های ارتباط جمعی، جلب مشارکت صنایع، توجه اکید به مراکز غیر مجاز رمز ارز، استفاده هوشمندانه از تجهیزات برقی، اشاعه فرهنگ استفاده صحیح از انرژی برق و … باید بطور جد مد نظر قرار گیرد.