فرماندار ماسال گفت: برای توسعه شاندرمن نباید منتظر کسی بایستیم؛ باید با فکر خودمان و با استفاده از توانمندی بخش خصوصی، زمینه های پیشرفت را فراهم کنیم و دستگاه های مختلف را مجاب به همکاری در این زمینه کنیم.

به گزارش ندای گیلان،فرماندار ماسال در نشست با جمعی از فعالین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بخش شاندرمن گفت: هدف ما در وهله نخست کاهش مشکلات زیرساختی شهرستان، نظیر: آب، برق، گاز و … بوده اما متاسفانه ورود برخی از دستگاها و ایجاد محدودیتها، مانع از آن می شود تا در این زمینه موفق باشیم.

محمد جواد عامر افزود: بخش اعظمی از انرژی ما، صرف برداشتن این موانع خودساخته می شود که البته این موضوع نه تنها در ماسال، بلکه در تمامی استان گیلان مشاهده می شود.
فرماندار ماسال گفت:انتظار داریم تا همانطور که مردم همراهی و کمک ما را می خواهند تا موانع برداشته شوند، تمام دستگاه ها و ادارات نیز با همین دید به پروژه ها نگاه کنند تا رضایت مردم را کسب کنیم.
وی یادآورد شد: کسب رضایت در چنین مواردی، موجب رضایتمندی مردم از کل نظام بوده و سبب ایجاد امید و همدلی بهتر و بیشتر آنها با مسئولان کشور خواهد شد.
مقام عالی دولت در شهرستان ماسال گفت: امروز دشمن به دنبال ایجاد نا امیدی و یاس در دل مردم است؛ نا امیدی از آینده کشور و هر کس که به این نا امیدی دامن بزند و آن را تقویت کند خواسته یا ناخواسته همراه و همگام با دشمنان است.
محمدجواد عامر افزود: متاسفانه در شهرستان ما نیز یک عده دوست دارند که ما تمام وقت خودمان را صرف بازیهای سیاسی کنیم،تا از این طریق به اهداف شخصی اقتصادی خودشان برسند.
عامر گفت: مردم از ما این موضوع را نمی پذیرند؛ آنها از ما کار و خدمت می خواهند و از بازیهای سیاسی خسته شده اند.
وی افزود: ما با تکیه بر ظرفیت مردم و قانون حواشی را کنار خواهیم زد و گرایشات سیاسی خودمان را به خدمت رسانی به مردم گره نخواهیم زد.
فرماندار ماسال همچنین به اعضای حاضر در این جلسه گفت: برای توسعه شاندرمن نباید منتظر کسی بایستیم؛ باید با فکر خودمان و با استفاده از توانمندی بخش خصوصی، زمینه های پیشرفت را فراهم کنیم و دستگاه های مختلف را مجاب به همکاری در این زمینه کنیم.

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان ماسال با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های متنوع بخش شاندرمن به ویژه در زمینه گردشگری، افزود: باید بانک جامعی از افراد تاثیرگذار و سرمایه گذاران تهیه و سعی شود از پتانسیل این افراد برای توسعه ی سرمایه گذاری و رونق اشتغال در بخش شاندرمن بهره گرفت.