کاندیدای شورای شهر رشت گفت: تصمیم گرفتم خلاف روال عادی فعالیت های انتخاباتی بدون اسپانسر وارد عرصه شده و وام دار اشخاص سرمایه دار نباشم

به گزارش ندای گیلان ،مهندس رضا فرازمندفر  در تشریح دلایل خود برای حضور در انتخابات شورای شهر رشت اظهار کرد: بنا بر مشاهدات عادی و شهروندی خود از این شهر زیبا متاسفانه شاهد عقب افتادگی عمیقی در تمام کوچه خیابان های رشت بودم که با توجه به توانایی هایی که در خود دیدم تصمیم گرفتم دست بر زانوهای خویش گذاشته و کمر همت برای آبادانی شهر محل زادگاهم ببندم تا دین خود را به این آب و خاک بپردازم.
وی افزود: آنچه از عمق این شهر به دید بنده رسیده این است که چرا با وجود این همه موقعیت و شرایط مناسب همچنان سرعت پیشرفت شهر معقول نیست.
کاندیدای شورای شهر رشت گفت: تصمیم گرفتم خلاف روال عادی فعالیت های انتخاباتی بدون اسپانسر وارد عرصه شده و وام دار اشخاص سرمایه دار نباشم که در صورت موفقیت مجبور به جبران برایشان باشم و این را مصداق بارز خیانت به شهر می دانم.
نامزد اصلاح طلب شورای شهر رشت تاکید کرد: من خود را وام دار مردمی خواهم کرد که فهم و درک و شخصیت و فرهنگشان زبانزد عام و خاص است و لذا اسپانسر من مردم شهرم خواهند بود.
وی با بیان اینکه تن به تن و نفس به نفس با مردم صحبت می کنم و خواسته هایم را به آنان خواهم گفت بیان داشت:صدها ستاد انتخاباتی خواهم داشت که در دل مردم خواهد بود.
فرزامند تصریح کرد: تمام طرح هایم راهکارهای مناسب و قابل اجرا توسط متخصصین مربوطه ویرایش و ارائه خواهند شد.
وی در پایان تاکید کرد:قبل از انتخابات عنوان می کنم که همه بدانند حل مشکلات شهری کار سختی نیست و باید  تخصصی اداره شود.