هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با انتقال بدهی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان به بانک صادرات ایران موافقت کرد.

به گزارش ندای گیلان،هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (6) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با انتقال بدهی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان به بانک صادرات ایران موافقت کرد.

براساس این تصویب نامه مقرر گردید:

1- بدهی شرکت سهامی برق منطقه ­ای گیلان به بانک صادرات ایران ناشی از تکالیف قانونی مقرر در بند (الف) ماده (100) قانون برنامه چهارم توسعه بابت تسهیلات دریافتی به شرح جدول زیر به بدهی دولت منتقل و صرفاً مبلغ سود آن، به نرخ مقرر در قراردادهای مربوط (نسبت به مبلغ اصل بدهی و بدون احتساب جریمه) به ­روزرسانی می ­شود، به طوری که در پایان هر سال، مبنای احتساب سود، مبلغ اصل مندرج در جدول زیر می‌باشد و محاسبه سود به روش مرکب ممنوع است:

2- سرمایه دولت در شرکت سهامی برق منطقه­‌ای گیلان، معادل مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش می‌یابد. وزارت نیرو موظف است گزارش اجرای این بند را با ارایه تأییدیه سازمان حسابرسی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید.

3- بدهی­ های موضوع این تصویب­ نامه طبق قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می ­گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش­ بینی نماید.