معاون استاندار گیلان با بیان اینکه تعدادی از واحدهای راکد شهرستان رشت در تملک بانک ها است اظهار داشت:بانک ها باید از حالت بنگاه‌داری خارج شوند.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رشت،آرش فرزام صفت،معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گیلان پیش از ظهر امروز در جلسه رفع موانع تولید شهرستان رشت اظهار داشت: در این جلسه بنا به این است که مشکلات کشاورزی ،صنعتی و خدماتی استان بررسی شود

وی گفت:متقاضیان مجبورند که برای رفع مشکلات خود را به مرکز استان برسانند در صورتی که لازم است کارشناسان و مسئولین در سطح شهرستان ها حاضر باشند تا به مشکلات این عزیزان رسیدگی کنند.

فرزام  با بیان اینکه بخش اعظم اشتغال در استان گیلان صنعت است افزود:یکی از ۵شهر صنعتی بزرگ کشور در شهرستان رشت قرار دارد و واحدهای صنعتی توانمندی نیز در شهرستان وجود دارد.همانطور که فرماندار اشاره کرد،۵۰۰واحد راکد وجود دارد و باید این مراکز از حالت رکود خارج شوند.

معاون استاندار گیلان با بیان اینکه تعدادی از این واحد ها در تملک بانک ها است اظهار داشت:بانک ها باید از حالت بنگاه‌داری خارج شوند.

فرزام صفت خاطرنشان کرد:کار بانک ،کار پولی است و بخش تولید نیاز به تخصص خودش دارد. برای بانک هایی ‌که واحد های تولیدی را در تملک خود نگه می‌دارند لازم است جریمه در نظر گرفته شود.