معاون پیشگیری از وقوع دادگستری گیلان با بیان اینکه افرادی که عامداً و علنی در اماکن عمومی تظاهر و یا تجاهر به روزه خواری کنند قانونگذار برخورد سختی با آنها انجام خواهد داد، گفت:در قانون برای این افراد مجازت شلاق و حبس پیش بینی شده است.

به گزارش ندای گیلان، احمد آقایی معاون دادگستری گیلان  با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: افرادی که عمداً و علنی در اماکن عمومی تظاهر و یا تجاهر به روزه خواری کنند قانونگذار برخورد سختی با آنها انجام خواهد داد.

وی افزود: در قانون برای این افراد مجازت شلاق و حبس پیش بینی شده است.

معاون پیشگیری از وقوع دادگستری گیلان با تأکید بر ضرورت حفظ حرمت ماه مبارک رمضان از سوی شهروندان، تأکید کرد: شهروندانی که دارای عذر پزشکی و شرعی هستند ضمن رعایت و حفظ حرمت ماه مبارک رمضان و روزه داران در اماکن عمومی اقدام به روزه خواری نکند.