معاون اجتماعی پلیس گیلان گفت:در صورت برخورد با قانون شکنی و تضییع حقوق شهروندی در چهارشنبه آخر سال، پلیس وظیفه برخورد با خاطیان را دارد.

به گزارش ندای گیلان،معاون اجتماعی پلیس گیلان با اشاره به ارزیابی مسائل اجتماعی با رویکرد اجتماعی، اظهار کرد: امروز رویکرد پلیس علاوه بر تعامل هدفمند وکارآمد با مردم، در حوزه پیشگیری از جرائم و تولید امنیت قدم بردارد.

سرهنگ رجبی با تاکید بر نقش نهادهای آموزشی همانند آموزش و پرورش در پیشگیری از جرائم، افزود: تولید امنیت محصول حرکت جمعی است و تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و خود مردم در تولید آن نقش دارند و باید با همکاری و همدلی نقش خود را در این راستا به خوبی ایفا کنند.

وی ادامه داد: چهارشنبه سوری میراث گذشتگان است، اما رفتارهای پرخطر نسل جوان باعث شده که امروزه این قضیه به عنوان یک چالش محسوب شود.

سرهنگ رجبی با اشاره به اینکه طی چند سال اخیربا توجه به رفتارهای پر خطر از سوی برخی از چهارشنبه سوری به عنوان چهارشنبه سوزی یاد می شود، گفت: در صورت برخورد با قانون شکنی و تضییع حقوق شهروندی در چهارشنبه آخر سال، پلیس وظیفه برخورد با خاطیان را دارد.

وی به نقش مهم آموزش و آگاه سازی خانواده ها، از طریق آموزش وپرورش تاکید کرد و گفت: نهادهای اجتماعی و رسانه ها باید در پیشگیری از معضلات اجتماعی پیشگام باشند.

معاون آموزشی معاونت اجتماعی پلیس گیلان تصریح کرد: نگاه نیروی انتظامی به مراسم چهارشنبه آخر سال، نگاه اجتماعی است نه امنیتی، چرا که حقوق مردم اساسی‌ترین موضوعی است که پلیس به آن توجه ویژه دارد.