فرماندار رشت گفت: تعامل در بدنه تشکل‌ها و همچنین بین تشکل ها و دستگاه های مرجع صدور پروانه، می‌تواند ما را به این اهداف نزدیک کند.

به گزارش ندای گیلان از رشت، میرشمس مومنی‌زاده، به همراه معاون سیاسی و اجتماعی و تعدادی از اعضای تشکل‌های غیردولتی، از خانه سازمان‌های مردم نهاد بازدید کرد.

مومنی زاده در حاشیه این بازدید با اشاره به لزوم مشارکت مردمی در اداره امور عمومی جامعه، اظهار داشت: با حمایت از تشکل‌های مردمی می توان بسیاری از چالش های اجتماعی موجود را حل و فصل  کرد.

وی در ادامه افزود: تعامل در بدنه تشکل‌ها و همچنین بین تشکل‌ها و دستگاه های مرجع صدور پروانه، می تواند ما را به این اهداف نزدیک کند.

فرماندار شهرستان رشت فلسفه وجودی تشکل های غیردولتی را مبتنی بر خودکفایی و اتکا بر توانایی‌های خویش خواند و بیان نمود: دولت از تمام توان خویش بر اساس ضوابط، در جهت تقویت و رشد این تشکل ها استفاده خواهد کرد.